Logo

Gennemprøvet teknologi til svejsning af ikke kun kedelhuse

Virksomheden Spanner SK, k.s., fra Považská Bystrica er en virksomhed med stabil specialproduktion inden for metalbearbejdning og en del af den tyske Spanner Group med mere end 60 års tradition inden for maskinindustrien. I dag beskæftiger virksomheden sig med kompleks pladebearbejdning, produktion af svejste samlinger og nøglefærdige samlinger - fra design til færdigt produkt. Virksomheden arbejder også hårdt på at fremstille produkter under sit eget mærke, som er resultatet af egen forskning, udvikling og design, og at få succes med dem i det mindste på det europæiske marked. Dette modsvares af massive investeringer i virksomhedens udvikling. En af de seneste er robottering af svejseprocesser hos Valk Welding.

Spanner SK

Svejsning som grundlag for produktion

Ifølge direktøren for Spanner SK, Patrik Lišaník, eksporteres ca. 95 % af den lokale produktion, primært til Tyskland og Østrig. Det meste af produktionen er bestemt til energi-, affaldshåndtering, træforarbejdning og byggeindustrien.
Typiske produkter fra Spanner SK’s specialfremstillede produktion af stykvarer eller små serier er biomassekedler, varmevekslere, komponenter til filtreringssystemer, emballageudstyr eller udstyr til affaldsindsamling, sortering og genbrug. “Vi bearbejder metalplader, svejser og samler. Vi tilbyder enten færdige produkter eller produkter på forskellige stadier af udvikling. Næsten alle slutprodukter og produktdele indeholder svejste samlinger, og derfor siger vi, at svejsning er grundlaget for vores produktion og udgør størstedelen af vores merværdi”, forklarer virksomhedens motivation for at investere i udviklingen af svejseteknologi. Han tilføjer, at en del af grunden til at automatisere svejsning er den langvarige mangel på svejsepersonale. “Vi har brug for højt kvalificerede folk, og vi har dem, men det er et problem at finde nye. I Považská Bystrica, hvor der er flere dusin andre virksomheder, der beskæftiger svejsere, er markedet udtømt,” tilføjer Lišaník.

Valk Welding gav det mest ansvarlige tilbud

Spanner SK har bestilt tre etablerede virksomheder til at udføre undersøgelser af en robot-svejsearbejdsplads. Det endelige valg af teknologileverandør var dog ikke svært i sidste ende, ifølge P. Lišaník. “Tilbuddet fra Valk Welding var ganske enkelt det mest teknisk ansvarlige. Fra begyndelsen var kommunikationen mellem os åben, og vi anså de løsninger, som Valk Welding præsenterede os for, for at være rimelige og af høj kvalitet. Det var meget vigtigt for os, at de havde implementeret applikationer i lignende typer af aktiviteter som vores. Konkurrenterne manglede dette, og de præsenterede os for nogle referencer, men de var mere orienteret mod store serier eller f.eks. svejsning i bilsektoren. Valk Welding var også i stand til at udarbejde produktprøver til os meget hurtigt i deres faciliteter i det tekniske center i Paskov. De viste os, at det er muligt med deres teknologi. Konkurrerende virksomheder tilbød ikke dette, de havde ikke rigtig en arbejdsplads, hvor de kunne gøre dette. Det var en af hovedårsagerne til, at vi valgte Valk Welding,” siger hr. Lišaník, direktør for Spanner SK.
Ifølge hr. Lišaník tog den faktiske implementering af den robotbaserede svejsearbejdsplads ikke lang tid. Fra leveringen af teknologien til overdragelsen af arbejdsstationen tog det en uge, og inden for to uger var de første dele svejset. “Deadlines blev overholdt, der blev organiseret uddannelse for folk, selv om alt blev kompliceret af pandemisituationen,” siger han.

Anden robotarbejdsplads inden for et år og en dag

Svejseportalen hos Spanner SK består af en Panasonic TL-1800WGH3 industrirobot med integreret svejsestrømforsyning. Robotten er ophængt på et stativ - en gibbet, der bevæger sig langs en otte meter lang bane. Robotten kan således betjene to arbejdsstationer. Den ene station indeholder en to-akse positioneringsmaskine, hvor mere komplicerede produkter, som oftest er kubiske, svejses, mens den anden station er enakset og fastspændt, hvor længere svejsematerialer på op til 4,5 meter kan svejses.

“Vi har forsøgt at gøre hele arbejdsstationen så alsidig som muligt, så vi kan bruge robotsvejsning til så mange af vores produkter som muligt. Vi har derfor bevidst overdimensioneret den delvist, både med hensyn til vægt og dimensioner”, forklarer P. Lišaník om konceptet. Robotarbejdspladsen har været i fuld toholdsdrift siden oktober 2020, og erfaringerne fra denne periode bekræfter, at beslutningen om at robotisere og valget af Valk Welding som leverandør var korrekt.
“Svejsning med en robot er ca. 3-4 gange hurtigere end med et menneske, hvis vi mener nettosvejsetiden,” siger Lišaník og tilføjer, at det gjorde det muligt for svejsere at blive fritaget for nogle af de rutineprægede og fysisk krævende svejseoperationer. “Vi har flyttet dygtige svejsere til aktiviteter, som robotten ikke kan udføre. Det oprindelige antal svejsere er ikke ændret, men vi ønsker at øge antallet af svejsere - inden for markedets grænser. En væsentlig fordel er den betydelige reduktion af svejsefejlprocenten. Disse typer svejsninger testes under tryk, og testene har vist os betydeligt bedre resultater med robotsvejsning end med manuel svejsning. Den mere eller mindre konstante høje kvalitet er en af de største fordele ved robotsvejsning,” forklarer han.
Den overordnede tilfredshed illustreres måske bedst af det faktum, at Spanner SK i juni 2021 har underskrevet en kontrakt om levering af endnu en robotarbejdsstation fra Valk Welding, denne gang med speciale i svejsning af varmevekslere. Den skulle være klar i efteråret i år. Ifølge Lišaník har Valk Welding endnu en gang afgivet det tilbud med det bedste forhold mellem pris og ydelse.

Nye muligheder med offline programmering

Robotsvejsning har en bredere dimension hos Spanner SK i lyset af virksomhedens udviklingsplaner. Kun tiden vil vise, om den anden robotarbejdsplads bliver den sidste i lang tid, siger virksomhedens direktør.
“Det afhænger af arbejdsbyrden og af, hvor travlt virksomheden har med specialproduktion. Vi åbner døre til andre kunder og måske endda til større serier. Til dem, som vi ikke har gjort indtil nu på grund af manglende kapacitet eller på grund af prisen. Det er normalt sådan, at når du får en ny maskine, er du først glad for, at den kører og fungerer uden problemer, og så viser det sig, at den har skabt nye muligheder for dig - til nye ordrer og kunder. Dette var også tilfældet med Valk Weldings første robotarbejdsstation. Kunden har øget de mængder, som vi skal producere for dem, mange gange. Uden robotisering ville det ikke have været muligt, da kapaciteten var begrænset,” siger P. Lišaník.
I øjeblikket fokuserer Spanner SK på offline-programmering. “Vi er først begyndt at bruge den i større omfang for nylig, da vi blev helt fortrolige med den nye arbejdsplads og fik styr på robotfunktionerne, som var nye for alle. Vores mål - også i forbindelse med den anden bestilte svejserobot - er at udarbejde programmer for hele vores produktion som om de var på lager. Programmørerne er allerede i gang med at arbejde på det, så vi er klar, når den nye ordre kommer ind. Da vi er en specialfremstillet produktionsfacilitet for små serier, ved vi, at selv en ordre med fem eller flere stykker allerede er værd at flytte til en robotarbejdsstation. Og jeg tror, at det er den eneste vej at gå i fremtiden,” slutter Lišaník.

www.spanner.sk

Download den fulde Valk Mailing

RELATEREDE

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.