Logo

Partnerskab med Volvo: Valk Welding's samfundsmæssige position

At arbejde med store eller indflydelsesrige virksomheder sker ikke bare. Et troværdigt partnerskab kræver opmærksomhed på vigtige samfundsmæssige spørgsmål som økonomisk sundhed, afhængighed og bæredygtighed. I lyset af et nyt partnerskab med Volvo Construction Equipment deler svejserobotleverandøren Valk Welding sin vision om disse emner i deres familieejede virksomhed.

Navigering i partnerkriterier

For både store spillere og mindre virksomheder er det afgørende at vide: Hvad gør partnerne med hensyn til adfærd, hvilke bæredygtighedspolitikker og adfærdskodekser har de på plads, og hvordan griber de sikkerhed og etik an? Det er der en god grund til, for skruerne skal strammes betydeligt i de kommende år til gavn for mennesker, miljø og hele fremstillingsindustriens succes.

Tillid kommer først

"Det miljø, som virksomhederne skal operere i, ændrer sig hurtigt," siger Sven Akkerman, CFO hos Valk Welding, "og det kan skabe usikkerhed for iværksættere.” Inflation, klimaforandringer og knaphed har betydelige konsekvenser for metalindustrien. Valk Welding prioriterer sine kunders tillid, hvilket bekræftes af de positive resultater af Volvo-auditten. Akkerman forklarer: "Med hensyn til kontinuitet, ansvarlig ledelse og pålidelighed har vi opnået et rigtig godt resultat. Valk Welding er vokset hurtigt i de senere år, og Volvo har anerkendt og værdsat den professionalisering, som dette har medført."

Politik for bæredygtighed

Emnet bæredygtighed diskuteres også aktivt inden for Valk Welding. På et personalemøde for nylig kunne medarbejderne dele deres egne ideer og bekymringer om virksomhedens bæredygtighed. Denne inkluderende tilgang har allerede ført til flere initiativer, som Akkerman nævner: "Vi opsamler regnvand, bruger både solpaneler og ladestationer og gør mange bygninger isolerede og gasfrie." Ifølge Volvo scorer Valk Welding allerede positivt på dette område, hvilket motiverer virksomheden til at fortsætte: "Vi er på rette vej, men vi arbejder også hårdt på de kommende år. Et af de vigtigste næste skridt er at måle og reducere CO₂-udledningen, ikke kun for os selv, men i hele kæden."

På tværs af hele Volvo-auditten opnåede vi i alt 80% af pointene, og sammen med kun få andre leverandører er vi i kategorien 'fremragende'. Bestemt noget at være stolt af.

Sven Akkerman, økonomidirektør hos Valk Welding

At se fremtiden i øjnene

Som familieejet virksomhed er forretningskontinuitet et centralt emne, og derfor fokuserer vi på risikostyring: Hvordan kan vi forebygge og reagere på hændelser som brand, oversvømmelse og cyberangreb? ESG (environment, social, governance) bliver også stadig vigtigere: "Fra 1. januar 2025 skal store virksomheder overholde de europæiske CSRD-retningslinjer. Det betyder, at vi i vores årsrapport skal rapportere om vores strategi, mål og realisering inden for områderne klima, mennesker og god ledelse." At integrere ESG er en stor opgave, men CFO'en er stadig fortrøstningsfuld: "Med et tværfagligt team og de rigtige partnere er vi fuldt engagerede i at opnå dette i 2024."

Nyheder

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.