Logo

Partnerskap med Volvo: Valk Weldings samhällsposition

Att arbeta med stora eller inflytelserika företag är inget som bara händer. Ett pålitligt partnerskap kräver uppmärksamhet på viktiga samhällsfrågor som ekonomisk hälsa, beroende och hållbarhet. Mot bakgrund av ett nytt partnerskap med Volvo Construction Equipment delar svetsrobotleverantören Valk Welding med sig av sin syn på dessa frågor inom sitt familjeägda företag.

Att navigera bland partnerkriterier

För både stora aktörer och mindre företag är det viktigt att veta: vad gör partnerna när det gäller beteende, vilka hållbarhetspolicyer och uppförandekoder har de på plats och hur ser de på säkerhet och etik? Det finns en god anledning till detta, eftersom skruvarna kommer att behöva dras åt avsevärt under de kommande åren till förmån för människorna, miljön och framgången för hela tillverkningsindustrin.

Förtroende kommer först

"Den miljö som företagen måste verka i förändras snabbt", säger Sven Akkerman, CFO på Valk Welding, "och detta kan skapa osäkerhet för entreprenörer.” Inflation, klimatförändringar och leveransbrister har betydande konsekvenser för metallindustrin. Valk Welding prioriterar sina kunders förtroende, vilket bekräftas av de positiva resultaten av Volvos revision. Akkerman förklarar: "När det gäller kontinuitet, ansvarsfull ledning och tillförlitlighet har vi uppnått ett riktigt bra resultat. Valk Welding har vuxit snabbt under de senaste åren och Volvo har uppmärksammat och uppskattat den professionalisering som detta har medfört."

Policy för hållbarhet

Hållbarhetsfrågan diskuteras också aktivt inom Valk Welding. Under ett personalmöte nyligen kunde de anställda dela med sig av sina egna idéer och funderingar kring företagets hållbarhet. Detta inkluderande förhållningssätt har redan lett till flera initiativ, som Akkerman listar: "Vi samlar in regnvatten, använder både solpaneler och laddningsstationer och gör många byggnader isolerade och gasfria." Enligt Volvo har Valk Welding redan positiva resultat inom detta område, vilket motiverar företaget att fortsätta: "Vi är på rätt väg, men vi arbetar också hårt inför de kommande åren. Ett av de viktigaste stegen är att mäta och minska koldioxidutsläppen, inte bara för oss själva utan genom hela kedjan."

I hela Volvos revision uppnådde vi totalt 80% av poängen och tillsammans med endast ett fåtal andra leverantörer ligger vi i kategorin 'excellent'. Definitivt något att vara stolt över.

Sven Akkerman, CFO på Valk Welding

Att möta framtiden

Som familjeägt företag är kontinuitet i verksamheten en kärnfråga, och därför fokuserar vi på riskhantering: hur kan vi förebygga och hantera incidenter som brand, översvämning och cyberattacker? ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) blir också allt viktigare: "Från och med den 1 januari 2025 måste stora företag följa de europeiska CSRD-riktlinjerna. Det innebär att vi i vår årsredovisning kommer att rapportera om vår strategi, våra mål och vårt förverkligande inom områdena klimat, människor och god styrning." Att integrera ESG är en betydande uppgift, men finansdirektören är fortfarande hoppfull: "Med ett tvärvetenskapligt team och rätt partners är vi fast beslutna att uppnå detta 2024."

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.