Logo

Partnerství se společností Volvo: společenské postavení společnosti Valk Welding

Spolupráce s velkými nebo vlivnými společnostmi nevznikne jen tak. Důvěryhodné partnerství vyžaduje věnovat pozornost klíčovým společenským otázkám, jako je finanční zdraví, závislost a udržitelnost. S ohledem na nové partnerství se společností Volvo Construction Equipment se dodavatel svařovacích robotů Valk Welding dělí o svůj pohled na tyto otázky v rámci své rodinné společnosti.

Orientace v partnerských kritériích

Pro velké hráče i menší společnosti je zásadní vědět: jak se partneři chovají, jaké mají zásady udržitelnosti a kodex chování a jak přistupují k bezpečnosti a etice? Je k tomu dobrý důvod, protože v příštích letech bude třeba výrazně utáhnout šrouby ve prospěch lidí, životního prostředí a úspěchu celého zpracovatelského průmyslu.

Důvěra je na prvním místě

"Prostředí, ve kterém musí firmy fungovat, se rychle mění," říká Sven Akkerman, finanční ředitel společnosti Valk Welding, "a to může u podnikatelů vyvolávat nejistotu.” Inflace, klimatické změny a nedostatek mají pro kovoprůmysl významné důsledky. Pro společnost Valk Welding je prioritou důvěra zákazníků, což potvrdily i pozitivní výsledky auditu společnosti Volvo. Akkerman vysvětluje: "Z hlediska kontinuity, odpovědného řízení a spolehlivosti jsme dosáhli opravdu dobrého výsledku. Společnost Valk Welding v posledních letech rychle rostla a Volvo rozpoznalo a ocenilo profesionalizaci, kterou to přineslo."

Politika udržitelnosti

Téma udržitelnosti je aktivně diskutováno i v rámci společnosti Valk Welding. Během nedávného setkání zaměstnanců měli zaměstnanci možnost podělit se o své vlastní nápady a obavy týkající se udržitelnosti společnosti. Tento inkluzivní přístup již vedl k několika iniciativám, jak uvádí Akkerman: "Sbíráme dešťovou vodu, používáme solární panely i nabíjecí stanice a mnoho budov je zatepleno a bez plynu." Podle společnosti Volvo má Valk Welding v této oblasti již nyní pozitivní výsledky, což ji motivuje k dalšímu pokračování: "Jsme na dobré cestě, ale tvrdě pracujeme i na dalších letech. Jedním z nejdůležitějších dalších kroků je měření a snižování emisí CO₂, a to nejen u nás, ale v celém řetězci."

V rámci celého auditu společnosti Volvo jsme dosáhli celkem 80 % bodů a spolu s několika dalšími dodavateli jsme v kategorii "vynikající". Na to můžeme být rozhodně pyšní.

Sven Akkerman, finanční ředitel společnosti Valk Welding

Tváří v tvář budoucnosti

Pro nás jako rodinnou firmu je kontinuita podnikání zásadní otázkou, a proto se zaměřujeme na řízení rizik: jak můžeme předcházet událostem, jako jsou požáry, povodně a kybernetické útoky, a jak na ně reagovat? Stále důležitější je také ESG (environment, social, governance): "Od 1. ledna 2025 budou muset velké společnosti dodržovat evropské směrnice CSRD. To znamená, že ve výroční zprávě budeme informovat o naší strategii, cílech a realizaci v oblasti klimatu, lidí a řádné správy a řízení." Integrace ESG je významným úkolem, ale finanční ředitel zůstává nadějný: "S multidisciplinárním týmem a správnými partnery jsme plně odhodláni toho dosáhnout v roce 2024."

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.