Logo

Partnerschap met Volvo: de maatschappelijke positie van Valk Welding

Samenwerken met grote of invloedrijke bedrijven gebeurt niet zomaar. Een vertrouwd partnerschap vereist aandacht voor belangrijke maatschappelijke kwesties, waaronder financiële gezondheid, afhankelijkheid en duurzaamheid. Naar aanleiding van een nieuw partnerschap met Volvo Construction Equipment biedt lasrobotleverancier Valk Welding daarom inzicht in haar visie op deze thema’s binnen het familiebedrijf.

Navigeren door partnercriteria

Voor zowel grote marktspelers als kleinere ondernemingen is het cruciaal: wat doen partners op het gebied van gedrag, welk duurzaamheidsbeleid en ‘code of conduct’ hanteren zij, en hoe kijken zij naar veiligheid en ethiek? Dit is niet zonder goede reden, want de schroeven moeten de komende jaren flink worden aangedraaid voor het welzijn van de mens, het milieu en het succes van de gehele maakindustrie.

Vertrouwen voorop

“De omgeving waarin bedrijven moeten opereren verandert snel,” vertelt Sven Akkerman, CFO bij Valk Welding, “en dit kan onzekerheid creëren bij ondernemers.” Zo hebben inflatie, klimaatverandering en schaarste aanzienlijke gevolgen voor de metaalindustrie. Valk Welding maakt van het vertrouwen van afnemers een prioriteit, zoals beaamd door positieve scores uit de audit van Volvo. Akkerman licht toe: “Op het gebied van continuïteit, verantwoord bestuur en betrouwbaarheid hebben we echt een heel mooi resultaat behaald. Valk Welding is de afgelopen jaren snel gegroeid en de bijbehorende professionaliseringsslag is door Volvo herkend en gewaardeerd.”

Beleid rond duurzaamheid

Ook het thema duurzaamheid wordt druk besproken binnen Valk Welding. Tijdens een recente personeelsbijeenkomst konden medewerkers hun eigen ideeën en zorgen delen voor de verduurzaming van het bedrijf. Deze inclusieve aanpak heeft al geleid tot meerdere initiatieven, zoals opgesomd door Akkerman: “We vangen regenwater op, gebruiken zowel zonnepanelen als laadpalen, en maken veel gebouwen geïsoleerd en gasvrij.” Valk Welding scoort op dit gebied al positief volgens Volvo, wat het bedrijf motiveert om door te pakken: “We zijn al goed op weg, maar we zijn ook hard aan het werk voor de komende jaren. Eén van de belangrijkste vervolgstappen is het meetbaar maken en reduceren van CO₂-uitstoot, niet alleen bij onszelf, maar in de gehele keten.”

Over de volledige Volvo-audit hebben we in totaal 80% van de punten behaald en staan we met slechts enkele andere leveranciers in de ‘excellente’ ranking. Zeker iets om trots op te zijn.

Sven Akkerman, CFO bij Valk Welding

De toekomst tegemoet

Als familiebedrijf is bedrijfscontinuïteit een kernthema, en daarom ligt onze focus op risicomanagement: hoe kunnen we incidenten zoals brand, hoogwater en cyberaanvallen voorkomen en erop reageren? Ook ESG (Environment, Social, Governance) is een steeds prominenter thema: “Vanaf 1 januari 2025 moeten grote bedrijven voldoen aan Europese CSRD richtlijnen, wat betekent dat we in ons jaarverslag zullen rapporteren over onze strategie, doelstellingen en de realisatie hiervan op het gebied van klimaat, mens en goed bestuur.” De integratie van ESG is een flinke taak, maar de CFO blijft hoopvol: “Met een multidisciplinair team en de juiste partners gaan we er in 2024 vol tegenaan om dit te realiseren.”

Nieuws

Contact

Wij denken graag met u mee in het vinden van oplossingen voor uw vraagstukken rondom (las)automatisering, lasdraden en consumables. Wij zoeken de verbinding en zijn liever een partner dan een leverancier.