Logo

Bramidan accelererar produktionsflödet

En stark tillväxt i verksamheten och en brist på svetsspecialister tvingar det danska företaget Bramidan att ta ett steg mot robotautomation.
Bramidan bad Valk Welding att hjälpa dem att hitta en lösning för att köra den höga blandning­en av produkter samt med begränsade ställtider. Produktionschef, Niels Grue Sandberg, förklarade: "Med svetsrobotarna får vi en bättre svetskvalitet och ett mycket snabbare produktionsflöde genom hela företaget. I genomsnitt tre gånger snabbare än med manuell svetsning. "

Bramidan

Bramidan är en ledande tillverkare av vertikala balpressar för komprimering av kartong, plast och andra återvinningsbara material. Med säkerhet i åtanke är balpres­sarna konstruerade och byggda enligt hög­sta kvalitetsstandard. Bramidan har totalt 135 anställda i Bramming, Esbjerg, och på försäljningsavdelningar runt om i världen. 95 procent av produktionen exporteras och företaget är en av de tre ledande tillverkar­na av vertikala balpressar i hela världen.

Erfarenhet av Panasonic

Sandberg har mer än 20 års erfarenhet av svetsrobotar. "I ett tidigare jobb lärde jag känna Panasonic som ett ledande varumär­ke. Panasonic siktar på en högre nivå med sitt allt-i-ett-koncept och med Valk Welding fick jag genast känslan av att de med sin kompetens skulle kunna uppfylla våra krav. Vi hade redan justerat utformningen av alla våra modeller för att vara ännu mer lämpade för robotsvetsning, så att vi var väl förberedda inför nästa fas, förklarade Niels Grue Sandberg.

Ingen standardlösning

Där andra leverantörer i större utsträck­ning erbjöd en standardlösning, tittade Valk Welding på vad vi behövde istället för vad de ville sälja. Av den anledningen var Valk Welding det enda företaget vi fortsatte med efter de första rundorna. Ett av proble­men var att vi inte längre ville ha separata fixtursystem för de olika balpressmodellerna. Valk Welding föreslog en "multi-fixtur"- lösning som kunde hålla de olika model­lerna utan några justeringar, vilket kraftigt minskade ställtiderna. Dessutom är deras Quick Touch -koncept ett mycket effektivt och pålitligt söksystem för svetsfogar.

Komplexa produkter

Bramidans balpressar förmonteras först från många olika stål detaljer och svetsas sedan av roboten. För att ge svetsroboten optimal åtkomst till de komplexa produkterna valde Valk Welding ett koncept där svetsroboten Panasonic TM 1600 WG3 monteras på en byggnadsställning av XYZ-typ i hängande läge och rör sig längs ett 4-meters HLVP-VP-spår. Ramarna är placerade i en dropcenter-ma­nipulator för att ge optimal tillgänglighet åt svetsroboten. Niels Grue Sandberg "Enheter med långa svetstider kräver en stabil process. Idag kan vi köra en enhet i två till tre timmar utan avbrott. Installationen körs mer än 140 timmar i veckan nu. På ett andra system på en H-ram svetsar vi mindre delar och ingående komponenter."

Jag kan inte föreställa mig vad vi skulle göra utan robotarna idag.

Produktionschef Niels Grue Sandberg

Lights out-produktion

Bramidan hade tidigare en arbetskraftsba­serad manuell produktion i två skift. Med införandet av den nya svetsrobotinstallationen minskar inte antalet skift, men kapaciteten ökar avsevärt eftersom roboten fortsätter att svetsa under den sista delen av dagen då det inte finns några anställda närvarande. "Vid början av nästa skift har svetsroboten svetsat klart ramen. En sådan hög nivå av tillförlit­lighet var tidigare ouppnåelig. Dessutom resulterar det i en betydande besparing i arbetskraftskostnaderna, som är ganska höga i Danmark", säger Niels Grue Sandberg.

Jag kan inte föreställa mig vad vi skulle göra utan robotarna idag. Eftersom vi har ökat arbetsflödet i produktionen och verksamhe­ten fortfarande växer, är vi på väg att investera i en större kopia av den största svetsrobot­installationen, som kan köras utan arbets­kraft under natt- och helgskiften. Då kan vi ytterligare expandera produktionskapaciteten och det håller kostnaden nere i Danmark, där lönerna är höga.
www.bramidan.dk

Ladda ner hela Valk Mailing

Liknande

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.