Logo

Kraftigt kortade leveranstider

Valk Welding automatiserar gallertillverkarens svetsprocesser och logistik

Om man kan leverera produkterna snabbt har man redan ett försprång på konkurrenterna. Hos gallerfabriken Las-Pers i Oss svetsar man därför galler sedan nyligen med en svetsproduktionscell från Valk Welding. Och det 60 % snabbare och med högre kvalitet än med den förra, mycket föråldrade cellen. Företagsledaren Antwan van Keulen: ”Vi har på detta sätt avsevärt förkortat leveranstiden på våra galler. Och det är det marknaden efterfrågar.”

Las-Pers som tillverkar måttbeställda galler för industri-, kontors- och bostadsbyggnader och inom transportsektorn, hade redan automatiserat tillverkningen i ett tidigt stadium. Antwan van Keulen: ”När det är dags att byta ut något är det lika gott att göra en rejäl förbättring. Förutom kortare cykeltider ville vi framför allt ha högre kvalitet och en möjlighet att bearbeta flera olika mått om vart annat och i en mer användarvänlig anläggning. En medarbetare utan förkunskaper måste kunna använda cellen. Vi klickade med Valk Welding redan i orienteringsfasen. Och det är en känsla som bara har förstärks under hela processen. Deras slogan ”The strong connection” passar perfekt in i Las-Pers DNA.”

Hantering och svetsning i en produktionscell

Antwan van Keulen: ”Valk Welding kom med ett glasklart koncept sammanfattat i en väl utarbetad offert, där alla delar beskrevs tydligt.” Förslaget omfattade en svetsrobot från Panasonic av typen TL-20000 WG3 som svetsar profilkanten kring gallret och en Panasonic HS-165F hanteringsrobot, som tar basgallren från en stapel och lägger ned dem på arbetsbordet och sedan staplar de svetsade gallren igen. För positionering används ett automatiskt inställbart fastspänningssystem som levererats av tredje part tillsammans med rullbanden. Cellen är säkrad helt enligt CE och försedd med ett luftutsug från Lemtech från Alkmaar.

Lätt att manövrera av en enda operatör

I cellen förses galler av olika mått med en kant. En profileringslinje som står bredvid svetsproduktionscellen levererar kanterna i exakt rätt mått och i turordning till medarbetaren. Medarbetaren förbereder gallret och sedan färdigställer svetsroboten gallret. Hanteringsroboten sörjer för att det hela tiden läggs ned ett nytt basgaller på medarbetarens arbetsbord så att medarbetaren kan arbeta på en och samma plats. ”I själva verket samarbetar robotarna med medarbetaren, och det på ett fullständigt säker sätt.”

Olika mått om vart annat

”Varje beställning består av galler i flera olika mått. Nu kan svetsproduktionscellen bearbeta dessa om vart annat. Måtten på både gallren och kanterna hämtas från ERP-systemet. För kommunikationen mellan cellen och vårt ERP-system har Valk Welding samarbetat med Techtron från Veenendaal. Valk Welding har sörjt för att svetsroboten alltid svetsar fast rätt position från varje format. Vi behövde alltså inte programmera något i förväg, förklarar van Keulen.”

Förebild för systerbolag

”Systerbolag i hela Europa kommer nu på studiebesök hos oss för att se hur vi har ordnat detta. Arbetstimmarna är billigare i Östeuropa men det är inget som sänker leveranstiden. Manuell svetsning tar omkring 3,5 minuter medan vi nu gör detta två minuter snabbare per galler. Det måste man naturligtvis väga mot investeringen för svetsproduktionscellen, men tack vare de kortare leveranstiderna kan vi nu fylla orderboken. En brådskande beställning på 200 m2 galler kan vi i princip tillverka på en enda dag, konstaterar Antwan van Keulen.

www.las-pers.nl

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.