Logo

LAG applicerar svetsrobot på bulktransportslinjen

På grund av bristen på professionella svetsare tog den tillverkaren av kommersiella fordon LAG i Bree, Belgien, för två år sedan steget att automatiskt svetsa aluminiumtankar. Tillsammans med Valk Welding har LAG optimerat svetsprocessen vid ett antal viktiga punkter där svetsstationen efter en startperiod på flera månader utgör en pålitlig länk i produktionslinan. “Nu när roboten tar hand om den monotona svetsningen kan vi använda våra professionella svetsare för mer komplicerade svetsjobb. Det gör att vi kan producera fler svetsar med samma antal anställda”, säger Gareth Bonnell, Manufacturing Engineering Supervisor, Jos Clijsters, Process Engineer och Leon Bokken, Manufacturing Manager.

LAG

LAG bygger cirka 300 tankar per år i ett stort antal varianter på denna produktionslinje. Tidigare svetsades dessa manuellt vid olika stationer. Övergången till linjeproduktion, där tankarna transporteras på räls med en fast cykeltid till varje station för en specifik bearbetning, innebar förändringar i design och förberedande process. LAG:s mål var att varje bearbetningssteg skulle vara likvärdigt för varje typ av tank.

Vad betydde det för svetsningen?

Det behövdes fler svetsjiggar för att använda en svetsrobot för att svetsa fram- och baksidan samt cylinderröret, förstärkningsribborna och manhålen. Gareth Bonnell: “Dessutom tar en svetsrobot inte hänsyn till hur stor spalten är i svetsen, så du måste vara mer medveten om toleranserna. Detta innebar att vi var tvungna att anpassa den föreliggande processerna för att se till att spalterna låg inom toleranserna.” Adaptiv svetsning har sedan dess utvecklats och marknadsförts av Valk Welding i form av “Arc Eye Adaptive Welding”.

Hög tillförlitlighet

LAG bad flera robotintegratörer att leverera en stor anläggning där aluminiumtankarna kan svetsas robotmässigt med hög tillförlitlighet. “När allt kommer omkring innebär ett stopp i svetsningen att hela linjen skulle stå stilla”, betonar Gareth Bonnell. “Valk Welding kunde med sin kunskap och erfarenhet av svetsrobotteknik ge oss en helhetsbild, både när det gäller hårdvara och mjukvara. Dessutom gör deras metod för offline-programmering det möjligt att inte avbryta produktionen för programmering.”

Svetsning av aluminium

“Aluminium är alltid ett något svårare material att svetsa, och på grund av det stora avståndet mellan trådtunnan och svetspistolen måste särskild hänsyn tas till matningen av svetstråden. För att möjliggöra
exakt trådmatning har Valk Welding utvecklat en egen lösning där en trådmatningsmotor är integrerad i svetspistolen. Med denna VWPR QE Servo Pull-svetspistol kan svetstråden enligt push-pull-principen kortslutas vid svetsfogen. Tillsammans med Panasonics Spiral Weaving MIG-process har detta testats i stor omfattning hos Valk Welding. Det faktum att Valk Welding har allt i huset, även när det gäller trådleveranser, är en stor fördel”, säger Gareth Bonnell.

Exakt spårning av fogen med Arc-Eye lasersensor

För att svetspistolen ska kunna följa svetsen exakt över långa sträckor använder Valk Welding lasersensorn Arc-Eye CSS monterad vid svetspistolen som skannar svetsen i realtid och korrigerar svetsrobotens bana efter behov. “Till en början var vi skeptiska eftersom reflektionerna på aluminiumet skulle störa skanningsbilden, men Arc-Eye visade sig inte vara känslig för detta. Så spårningen av svetsfogen fungerar perfekt”.

Ökad effektivitet

“På denna linje kan vi nu på ett flexibelt sätt producera ett stort antal varianter. Eftersom alla varianter ännu inte har programmerats, anpassar vi nya program hela tiden. Trots detta har effektiviteten ökat avsevärt eftersom svetsroboten har tagit över det mesta av det monotona svetsarbetet från de manuella svetsarna. Med bulklinjen har vi nu uppnått maximal effektivitet. Nu ska vi titta på hur vi kan göra det för de andra linjerna också”, säger Leon Bokken och blickar framåt.
www.lag.be

Valk Welding byggde en svetsrobotinstallation med svetsroboten på en YZX-portalkonstruktion och rör sig tillsammans med robotkontroller, rökutsug och svetstråden, längst en 17 meter lång bana med höjd- och djupledsåkbana för att kunna nå alla positioner optimalt.

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.