Logo

Fördelar med toppmodern robotsvetsning

De europeiska släpvagnstillverkarna begränsas i sin produktionskapacitet av en akut brist på kvalificerad arbetskraft, särskilt inom svetsområdet. Dessutom vill släpvagnstillverkarna öka sin effektivitet för att förbättra sin konkurrenskraft på den europeiska marknaden. Därför har användningen av svetsrobotar inom denna sektor ökat betydligt under de senaste åren. Det som är slående här är att flera ledande släpvagnstillverkare väljer att använda toppmoderna svetsrobotsystem från den nederländska svetsrobotintegratören Valk Welding.

Användningen av svetsrobotar och automatisering i allmänhet är en lösning för att kompensera både bristen på kvalificerad arbetskraft och de höga arbetskostnaderna i Europa. Jämfört med manuella svetsare har svetsrobotar den fördelen att de erbjuder en högre och mer jämn svetskvalitet. Denna faktor är ofta av avgörande betydelse vid övergången till robotsvetsning, eftersom högre krav ställs på de svetsade chassiramarnas styrka och kvalitet. Krav som knappast är möjliga att uppnå utan svetsrobotteknik.

Svetsrobotteknik

Valk Welding levererar kompletta robotsystem med alla de komponenter som krävs för att möjliggöra automatisering av högkvalitativ svetsning, med användning av Panasonics svetsrobotar, som har utvecklats särskilt för automatisering av bågsvetsningsprocesser. Med tanke på den kraftiga ökningen av produktion med hög blandning/låg volym är också den snabba och enkla installationen av svetsrobotar en avgörande faktor för att samarbeta med Valk Welding.

Dessutom har Valk Welding under de senaste 40 åren gjort stora investeringar i utvecklingen av verktyg för svetsrobotar, bland annat följande;

  • Vattenkylda robotbrännare med pneumatisk avstängning.
  • System för sökning och spårning av fogar.
  • Offline-programmering (DTPS) och automatisk offline-programmering (ARP).
  • Friktionsfria trådmatningssystem.
  • Anpassade ram- och spårlösningar, inklusive manipulatorer.

Var och en av dessa utvecklingar bidrar till den kontinuerliga högkvalitativa svetsprocessen, den höga arbetscykeln och den kraftiga ökningen av produktionen som Valk Welding kan leverera.

Programmering offline

Det är praktiskt taget omöjligt att programmera kompletta enheter, t.ex. chassiramar, utan programvaruverktyg. Valk Welding har mer än 1 500 licenser av programvaran DTPS (Desk Top Simulation and Programming) och spelar därmed en ledande roll i detta sammanhang.
För välkända släpvagnstillverkare som Wielton, Faymonville, Kögel, Van Hool, Stas, Fruehauf, BMI, Knapen, System Trailers och många fler har denna programvara gjort det möjligt att använda svetsrobotar i miljöer med hög sammansättning och låg volym.
Enligt Daniel Kemp, produktionschef på Van Hool, är offlineprogrammering faktiskt en av de viktigaste punkterna i automationsprocessen. "Vi är bland de tidiga användarna när det gäller offlineprogrammering. Tillsammans med Valk Welding har vi bevittnat utvecklingen på detta område under de senaste 25 åren fram till automatiseringen av programmeringsprocessen. Det senaste steget är automatisk robotprogrammering med AI (i samarbete med Oqton). Genom att ta automatiseringstekniken till nästa nivå, i samarbete med Valk Welding, kan vi producera högkvalitativa specialanpassade produkter i ett brett utbud."

Svetsningsprocesser

För att uppfylla de höga kraven på styrka och kvalitet är det avgörande att använda rätt svetsprocess. För Faymonville, som specialiserat sig på att bygga släpvagnar för tunga transporter, är högre svetskvalitet av största vikt. För detta ändamål använder företaget de digitaliserade svetsprocesser som är standard i Panasonic WGH-robotarna. "Av dessa använder vi svetsprocessen "deep penetration". Detta garanterar en mycket djup penetration som också gör det möjligt att anpassa svetsfogberedningen så att svetskostnaderna också kan minskas. För den tunga konstruktionen tillämpar vi flerskiktsvetsning. Programmering på det klassiska sättet skulle ta enormt mycket tid i anspråk. Panasonic erbjuder "Thick Plate Software Solutions" speciellt för detta ändamål. Med denna programvara programmerar vi en ny produkt varje dag. Tack vare det totala paketet med hårdvara och mjukvara från Valk Welding har vi kunnat göra en avsevärd förbättring av effektiviteten vid svetsning av små serier. Vi vet hur vi ska hålla produktionen i de olika filialerna inom Europa konkurrenskraftig och vi har kunnat stärka vår position i Europa ytterligare."

Hög blandning/låg volym

Inom den europeiska släpvagnsbyggnadsindustrin är konkurrensen hård. Den tyska tillverkaren System Trailers har som oberoende tillverkare av påhängsvagnar och släpvagnar skaffat sig en särställning inom detta område. "Delvis tack vare användningen av svetsrobotsystem från Valk Welding" säger direktör Ralf Saatkamp. "För att kunna erbjuda våra kunder en konstant hög kvalitet och ett förmånligt inköpspris har vi helt och hållet anpassat vår organisation, produktion och automation till produktion med hög mix/låg volym. På grund av det stora antalet olika släpvagnar är svetsrobotens omställningstid en avgörande faktor. Vi letade efter en partner som flexibelt kunde lägga upp hela programmeringen för detta. Med offline-programmeringssystemet DTPS kan svetsroboten omedelbart börja arbeta med programmen, nästan utan korrigeringar. Delvis tack vare logistikautomatiseringen minskade vi ledtiden för de längsgående stöden till chassit med 30 %. Det är viktigt att bygga upp ett partnerskap med kunden för att lära känna kundens önskemål bättre. Enligt samma filosofi arbetar vi tillsammans med Valk Welding".

Ralf Saatkamp från System Trailers: "Det är viktigt att bygga upp ett partnerskap med kunden för att lära känna kundens önskemål bättre. På samma grund arbetar vi tillsammans med Valk Welding".

Ralf Saatkamp of System Trailers

Utmärkande inom tekniken för spårning av svetsfogar

Även för den polska tillverkaren av släpvagnar och påhängsvagnar, Wielton, har integrationen av Valk Weldings svetsrobotsystem varit avgörande för företagets betydande tillväxt under de senaste två decennierna. När det gäller produktionssiffror är Wielton nu bland de största europeiska släpvagnstillverkarna. Ett av de problem som företaget stötte på var upptäckten av svetsfogar på framför allt aluminiumdelar. Deras önskan var att lösa detta med ett visionssystem i stället för konventionella sökningssystem. "Medan befintliga visionssystem inte kunde göra det på grund av reflektionerna på aluminium kunde Valk Welding göra det med sin Arc-Eye lasersensor. Med den kunde vi korrigera avvikelser i svetsarna i realtid i svetsprogrammet, så att svetsroboten följer fogen exakt. Också tack vare användningen av deras svetsrobotteknik kunde vi fördubbla kapaciteten på vår W5-linje inom samma golvyta", säger Mariusz Skupinski, chef för robotprogrammeringsavdelningen.

Halvera produktionstiden

LAG Trailers, Europas största tillverkare av tankvagnar i aluminium, använder Valk Welding-svetsrobotar för tillverkning av bulkvagnar och bulkcontainrar. Anledningen var att man med hjälp av robotar ville avlasta fabrikanterna från det monotona svetsarbetet. Genom standardisering och utformning av linjeproduktion har företaget kunnat minska produktionstiden avsevärt på tio år. Till exempel tillverkar LAG Trailers i dag en tilt-bulklastbil på 250 timmar där det tidigare tog 800 timmar. "Att sätta in svetsrobotar innebär visserligen att när det blir stillestånd står hela linjen stilla", betonar vd Rob Ramaekers. "Därför frågade vi flera robotintegratörer, med ett högt tillförlitlighetskrav högst upp på listan. Med sin kunskap och erfarenhet av svetsrobotteknik kunde Valk Welding fylla ut hela bilden, både hård- och mjukvarumässigt. Dessutom gör deras metodik för offlineprogrammering det möjligt att linjeproduktionen inte behöver avbrytas för programmering."

Specialitet

Det är uppenbart att en framgångsrik övergång till svetsrobotisering inom släpvagnsbyggandet kräver högkvalitativ svetsrobotteknik där alla aspekter som svetsprocesser, programmering, spårning av svetsfogar, trådmatning och manipulering är optimalt samordnade. Valk Welding utmärker sig som specialist på detta område, med en hög kunskapsnivå och en organisation som med sin skala är en av de få som framgångsrikt genomför så stora automationsprojekt.

Video's

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.