Logo

Rozdíl díky nejmodernějšímu robotickému svařování

Evropské výrobce přívěsů omezuje ve výrobní kapacitě akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména v oblasti svařování. Kromě toho chtějí výrobci přívěsů zvýšit svou efektivitu, aby zlepšili své konkurenční postavení na evropském trhu. V důsledku toho se v tomto odvětví v posledních letech výrazně rozšířilo používání svařovacích robotů. Pozoruhodné přitom je, že několik předních výrobců přívěsů se rozhodlo nasadit nejmodernější systémy svařovacích robotů od integrátora svařovacích robotických systémů Valk Welding.

Nasazení svařovacích robotů a automatizace obecně nabízí řešení, jak kompenzovat nedostatek kvalifikovaných pracovníků i vysoké náklady na pracovní sílu v Evropě. Ve srovnání s ručními svářeči mají svařovací roboty tu výhodu, že nabízejí vyšší a konzistentnější kvalitu svaru. Tento faktor má často rozhodující význam při přechodu na robotické svařování, protože na pevnost a kvalitu svařovaných rámů podvozků jsou kladeny vyšší nároky. Požadavky, které jsou bez technologie svařovacích robotů jen stěží dosažitelné.

Technologie svařovacích robotů

Společnost Valk Welding dodává kompletní robotické systémy se všemi komponentami nezbytnými pro automatizaci vysoce kvalitního svařování s využitím svařovacích robotů Panasonic, které byly vyvinuty speciálně pro automatizaci procesů obloukového svařování. Vzhledem k výraznému nárůstu výroby s velkým množstvím typů v malých objemech je rozhodujícím faktorem také rychlost a snadnost nasazení svařovacích robotů pro jednotlivé produkty.

Společnost Valk Welding v uplynulých 40 letech investovala značné prostředky do vývoje nástrojů v oblasti robotického svařování, což zahrnuje např;

  • vodou chlazené robotické hořáky s pneumatickým bezpečnostním držákem
  • systémy pro vyhledávání a sledování pozice svarových spojů
  • offline programování (DTPS) a automatizované offline programování (ARP).
  • systémy pro bezproblémové podávání drátu
  • zakázková řešení všech periférií robotického systému (rámy, stojany, pojezdy, polohovadla a další)

Každý z těchto vývojových prvků přispívá k nepřetržitému vysoce kvalitnímu svařovacímu procesu, vysokému pracovnímu cyklu a výraznému zvýšení výkonu, které může společnost Valk Welding nabídnout.

Offline programování

Programování kompletních sestav, jako jsou rámy podvozků, je bez softwarových nástrojů prakticky nemožné. Společnost Valk Welding s více než 1 500 licencemi softwaru DTPS pro simulaci a programování hraje v tomto směru vedoucí roli na celém trhu robotických svařovacích řešení.
U známých výrobců přívěsů, jako jsou Wielton, Faymonville, Kögel, Van Hool, Stas, Fruehauf, BMI, Knapen, System Trailers a mnoho dalších, umožnil tento software nasazení svařovacích robotů v prostředí s vysokým podílem typů v malých objemech výroby.

Podle Daniela Kempa, vedoucího výroby ve společnosti Van Hool, je offline programování jednou z nejdůležitějších položek v procesu automatizace. "V oblasti offline programování patříme mezi první uživatele. Společně s firmou Valk Welding jsme byli svědky vývoje v této oblasti za posledních 25 let, která dospěla až po automatizaci procesu programování. Nejnovějším krokem je automatické programování robotů s umělou inteligencí (ve spolupráci se společností ArcNC). Tím, že jsme ve spolupráci se společností Valk Welding posunuli technologii automatizace na další úroveň, jsme schopni vyrábět vysoce kvalitní zakázkové výrobky v širokém sortimentu."

Svařovací procesy

Pro splnění vysokých požadavků na pevnost a kvalitu je zásadní použití správného svařovacího procesu. Pro společnost Faymonville, která se specializuje na stavbu přívěsů pro těžkou dopravu, je vyšší kvalita svarů prvořadá. Za tímto účelem společnost používá digitalizované svařovací procesy, které jsou standardní součástí robotů Panasonic WGH. "Z nich používáme proces svařování "hlubokým průvarem". Ten zaručuje velmi hluboký průvar, který zároveň umožňuje upravit přípravu svarového spoje, takže lze snížit i náklady na svařování. U těžkých konstrukcí používáme vícevrstvé svařování. Programování klasickým způsobem by zabralo obrovské množství času. Společnost Panasonic nabízí speciálně pro tento účel "Thick plate software". Pomocí tohoto softwaru programujeme každý den nový výrobek. Díky kompletnímu balíčku hardwaru a softwaru od společnosti Valk Welding se nám podařilo výrazně zvýšit efektivitu svařování malých sérií. Víme, jak udržet výrobu v různých pobočkách v rámci Evropy konkurenceschopnou, a podařilo se nám dále posílit naši pozici v Evropě."

Mnoho typů/malý objem

V rámci evropského odvětví výroby přívěsů je konkurence velmi tvrdá. Německý výrobce System Trailers si v ní jako nezávislý výrobce návěsů a přívěsů získal výrazné postavení. "Částečně díky používání svařovacích robotických systémů od společnosti Valk Welding," říká ředitel Ralf Saatkamp. "Abychom mohli našim zákazníkům nabídnout trvale vysokou kvalitu a příznivou pořizovací cenu, zcela jsme přizpůsobili naši organizaci, výrobu a automatizaci výrobě s mnoha typů v malých objemech. Vzhledem k velkému počtu různých návěsů je rozhodujícím faktorem doba přezbrojení svařovacího robota. Hledali jsme partnera, který by pro to dokázal flexibilně nastavit celé programování. Díky offline programovacímu systému DTPS může svařovací robot začít okamžitě pracovat s programy téměř bez korekcí. Částečně díky automatizaci logistiky jsme zkrátili dobu realizace podélných podpěr podvozku o 30 %. Víme, jak důležité je navázat se zákazníkem partnerský vztah, abychom lépe poznali jeho přání. Na základě stejné filozofie spolupracujeme se společností Valk Welding".

Je důležité navázat se zákazníkem partnerský vztah, abychom lépe poznali jeho přání. Na tomto základě spolupracujeme i se společností Valk Welding.

Ralf Saatkamp ze společnosti System Trailers

Výjimečný v technologii sledování svařovacích spár

Také pro polského výrobce přívěsů a návěsů, společnost Wielton, byla integrace svařovacích robotických systémů Valk Welding rozhodující pro výrazný růst společnosti v posledních dvou desetiletích. Z hlediska počtu vyrobených kusů patří nyní společnost Wielton k největším evropským výrobcům přívěsů. Jedním z problémů, na které společnost narazila, byla detekce svarových švů zejména u hliníkových dílů. Jejich přáním bylo vyřešit tento problém pomocí systému vidění namísto běžných vyhledávacích systémů. "Zatímco stávající systémy vidění to kvůli odrazům na hliníku nedokázaly, společnost Valk Welding to se svým laserovým senzorem Arc-Eye dokázala. Díky němu jsme mohli v reálném čase korigovat odchylky ve svarech ve svařovacím programu, takže svařovací robot přesně sledoval spáru. Také díky použití jejich technologie svařovacího robota jsme mohli zdvojnásobit kapacitu naší linky W5 na stejné podlahové ploše," říká Mariusz Skupinski, vedoucí oddělení programování robotů.

Zkrácení výrobní doby na polovinu

Společnost LAG Trailers, největší evropský výrobce hliníkových cisternových přívěsů, nasazuje svařovací roboty Valk Welding na výrobu přívěsů pro přepravu sypkých hmot a kontejnerů na sypké hmoty. Důvodem byla snaha ulehčit výrobcům monotónní svařovací práci, a to pomocí robotů. Díky standardizaci a konstrukci výrobní linky se společnosti podařilo za deset let výrazně zkrátit výrobní čas. Například společnost LAG Trailers dnes vyrobí sklápěcí nákladní automobil za 250 hodin tam, kde to dříve trvalo 800 hodin. "Nasazení svařovacích robotů ale znamená, že při odstávce se celá linka zastaví," zdůrazňuje generální ředitel Rob Ramaekers. "Proto jsme oslovili několik integrátorů robotů, přičemž požadavek na vysokou spolehlivost byl na prvním místě seznamu. Díky svým znalostem a zkušenostem v oblasti technologie svařovacích robotů byla společnost Valk Welding schopna doplnit kompletní obraz, a to jak z hlediska hardwaru, tak softwaru. Jejich metodika offline programování navíc umožňuje, že kvůli programování není nutné přerušovat linkovou výrobu."

Specializace

Je zřejmé, že úspěšný přechod na robotizaci svařování v konstrukci přívěsů vyžaduje vysoce kvalitní technologii svařovacích robotů, v níž jsou optimálně koordinovány všechny aspekty, jako jsou svařovací procesy, programování, sledování svarových švů, podávání drátu a manipulace. Společnost Valk Welding se v tomto oboru vyznačuje jako specialista s vysokou úrovní znalostí a jako organizace, která je díky svému rozsahu jednou z mála, jež úspěšně realizuje takto rozsáhlé automatizační projekty.

Video's

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.