Logo

Snygga robotsvetsar med cirkulär lasersensor: fördelar och detaljer

Svetsrobotar kan göra mycket, men de saknar medvetenhet om sin omgivning. Om vi skulle starta ett robotprogram utan en produkt skulle roboten ofta inte inse detta. Detta är inget problem för en enkel produkt, men ett komplext projekt med variationer kräver mer intelligens. Laserkameran ARC-EYE med cirkulär skanningsteknik använder 3D-avbildning för att skapa medvetenhet i dessa situationer. Eric Leijten, teamledare för programvaruutveckling på Valk Welding och den kreativa hjärnan bakom 3D-programvaran, har mer än 200 leveranser bakom sig och berättar mer om hur kameran fungerar och vilka fördelar den har.

Spårning av fogar i realtid

"Det vi människor är mest medvetna om är bilder", börjar Leijten. "Som ett litet barn ser vi alla möjliga saker. Vi tar in dem och lär oss av dem. Med ARC-EYE finns denna intelligens i programvaran och kameran fungerar som ett öga: den tar bilder." Programvaran analyserar bilden och använder den för att styra svetsroboten under svetsprocessen, vilket ger en lösning för svetsning av material där det är svårt att spåra fogen exakt med ljusbågen.

Unikt cirkulärt koncept

En unik egenskap hos ARC-EYE är dess skanningsmetod: kameran tar inte en bild av en projicerad linje, utan tar bilder av en roterande laser"spot" i hög hastighet. Leijten förklarar fördelarna: "Att använda en spot minskar både den yta som lasern täcker och den totala ytan som skannas. Det innebär att kameran upptäcker färre reflektioner som kan störa avläsningarna. En annan fördel är att lasereffekten förblir koncentrerad, vilket gör att vi kan hålla den erforderliga effekten låg och säker." Reflektioner är särskilt problematiska för robotkameror när de hanterar blanka material som aluminium och rostfritt stål, vilket Eric säger är precis där vår ARC-EYE utmärker sig.

Mätningar i 3D

Förutom att ARC-EYE påverkas mindre av reflexer gör det cirkulära konceptet att kameran kan fånga alla sex rörelseaxlarna, vilket ger ännu fler fördelar: "Eftersom en cirkel projiceras utåt som en kon får man en tredimensionell mätning. Förvrängningen av denna kon gör det möjligt för programvaran att känna igen positionen i förhållande till ytan. ARC-EYE kan till exempel omedelbart avgöra om en kurva går uppåt eller nedåt.”

Ytterligare möjligheter

Vissa produktioner kräver ännu mer medvetenhet vid fogspårning: stora produkter har stora förskjutningar och vissa material krymper avsevärt. ARC-EYE "adaptive" är ett programtillägg som inte bara styr positionerna under svetsningen, utan även svetsparametrarna (t.ex. hastighet, trådmängd, spänning och pendelrörelse). Företag som arbetar med flera svetslager kan också se fram emot framtiden för ARC-EYE: "Vi arbetar nu på ett "multi-pass"-tillägg som helt automatiskt kommer att beräkna och generera alla pass för svetsning i flera lager."

Krav

För att använda en ARC-EYE-laserkamera i din produktion behöver du minst en Panasonic G3-svetsrobot. Du får en dator med den programvara som analyserar alla bilder och styr svetsroboten. För att kunna använda och ställa in både datorn och kameran korrekt kommer du att delta i en 3-dagars internkurs hos Valk Welding. Här får du lära dig hur du lägger till nödvändiga kommandon i ditt robotprogram, hur du väljer rätt form på svetsfogen och hur du sätter gränser på datorn.

För ytterligare information, vänligen kontakta oss på info@valkwelding.com.

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.