Logo

Kvalitní robotické svařování s rotační laserovou kamerou

Svařovací roboti toho umí hodně, ale nemohou vnímat své okolí. Pokud bychom spustili program robota bez výrobku, robot sám by to vlastně nerozpoznal. U jednoduchých výrobků s možností velmi přesné přípravy výroby se lze spolehnout na to, že vše je tam kde má být. U složitějších výrobků, které nelze jednoduše přesně připravit pak potřebujeme robotům dodat možnost své okolí „vidět”. Laserová kamera ARC-EYE s technologií rotujícího laserového paprsku umožňuje robotům „nahlédnout” na to co vlastně dělají. Eric Leijten, vedoucí týmu vývoje softwaru ve společnosti Valk Welding a kreativní mysl stojící za softwarem pro tyto kamery, se pokusí vysvětlit fungování a výhody této kamery.

Sledování svarových spojů v reálném čase

"To, co si jako lidé nejvíce uvědomujeme, jsou obrazy," začíná Leijten. "Jako malé dítě vidíme nejrůznější věci. Vnímáme je a učíme se z nich. U kamery ARC-EYE je tato inteligence v softwaru a kamera funguje jako oko: pořizuje snímky." Software tento obraz analyzuje a používá jej k vedení svařovacího robota během svařování, což představuje řešení pro svařování materiálů, kde může přesné sledování spoje být obtížné.

Unikátní koncepce rotujícího paprsku

Jedinečnou vlastností ARC-EYE je metoda snímání: kamera nesnímá promítanou čáru, ale snímá vysokou rychlostí rotující laserový "bod". Leijten vysvětluje výhody: "Použití bodu zmenšuje plochu, kterou laser pokrývá, i celkovou plochu, která je snímána. V důsledku toho kamera detekuje méně odrazů, které mohou rušit snímání. Další výhodou je, že výkon laseru zůstává koncentrovaný, což nám umožňuje jej udržovat nízký a bezpečný." Odrazy jsou pro robotické kamery problematické zejména při práci s lesklými materiály, jako je hliník a nerezová ocel, což je podle Erica přesně ta oblast, ve které naše kamera ARC-EYE vyniká.

Měření ve 3D

Kromě toho, že je kamera ARC-EYE méně ovlivněna odrazy, umožňuje její rotační koncepce pracovat se všemi šesti osami pohybu, což přináší ještě další výhody: "Protože se kruh promítá ven jako kužel, získáte trojrozměrné měření. Zkreslení tohoto kužele umožňuje softwaru rozpoznat polohu vzhledem k povrchu. ARC-EYE například dokáže okamžitě určit, zda křivka vede nahoru nebo dolů.

Další možnosti

Některé výrobky vyžadují ještě větší „analytické schopnost“ sledování svarových ploch a spojů. Větší výrobky přicházejí často s většími nepřesnostmi a některé materiály jsou výrazně deformovány vlivem teplot vznikajících při svařování. „ARC-EYE-Adaptive" je softwarové rozšíření, které řídí nejen polohy během svařování, ale také parametry svařování (jako je rychlost, proud, napětí a rozkmit hořáku) na základě dat nasnímaných kamerou ARC-EYE.
A jedna novinka ze zákulisí, která brzy rozšíří možnosti nasazení laserové kamery: "Nyní pracujeme na rozšíření 'multi-pass', které bude plně automaticky počítat a generovat všechny trajektorie pro vícevrstvé svařování," dodává Eric Leijten.

Co je k tomu potřeba

Abyste mohli laserovou kameru ARC-EYE používat ve výrobě, potřebujete robotický svařovací systém s robotem Panasonic a řízením typu WG3/G3. Tento systém musí být vybaven kompletním systémem ARC-EYE, tedy zejména laserovou kamerou, řídícím počítačem a dalším příslušenstvím.
Ke získání dovedností, které Vám umožní systém ARC-EYE naplno používat absolvujete třídenní školení ve společnosti Valk Welding. Zde se naučíte, jak přidat potřebné příkazy do programu robota, jak zvolit správné nastavení kamery a jak nastavit limity v jejím řídícím počítači.

Pro další informace nás kontaktujte na adrese info@valkwelding.cz.

Čtěte více

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.