Logo

Stovka pod deset vterin

Každý z oborů lidské činnosti má svá zadání, která jsou jednoduchá, ale i taková, která jsou pořádnou výzvou. Zaběhnout stovku pod deset není sice nemožné, ale běžnému smrtelníkovi se to velmi pravděpodobně nepovede. Svařit roboticky lze téměř cokoliv, nicméně existuje pár výrobků u kterých robotizace, která má smysl a přináší to co se od ní očekává (tedy zejména vyšší efektivitu a kvalitu), není úplně jednoduchá a umí zavést do slepé uličky. Jedním z takových výrobků vždycky byl a nadále zůstává příhradový nosník pro stavbu pódií a scén.

AreaFour Industries

Takovéto systémy pro realizaci malých i obrovských pódií, na kterých jste viděli hrát nejednu rockovou hvězdu vyrábí společnost AreaFour Industries z Roudnice nad Labem.

Zakladatel a majitel této společnosti František Zykan říká: „ Obvykle si lidé vytyčí hlavní cíl a pak se k němu postupně přibližují. Já jsem to ale tak neměl. Měl jsem dílčí cíle, které jsem postupně naplňoval. Tímto způsobem se posouvám a příležitosti pak přicházejí samy. Čím dál víc vidím, co je možné.“ Jedním z takových dílčích cílů, které si vytýčil pak bylo to že nosníky, které v Roudnici vyrábějí budou svařovány robotem a on bude zase minimálně o krok napřed před všemi ostatními.

Je pravdou, že na počátku projektu nikdo se zúčastněných netušil, kolik potu a krve zůstane na těch roboticky svařených nosnících.

Je pravdou, že výsledkem společného úsilí, které společnosti AreaFour Industries a Valk Welding do celého projektu investovaly je 7 svařovacích robotů, které jsou schopné v této chvíli „chrlit“ stovky metrů nosníků denně.

Adriaan Broere, CTO Valk Welding group říká: „Během realizace tohoto projektu se mnohokrát nadešly chvíle, ve kterých to vypadalo tak, že i přes nejnovější technologie, které máme díky svařovacícm robotům Pansonic k dispozici, i přes desetiletí zkušenosti s hardware, software a svařovaním vůbec si s tímto projektem neporadíme tak, aby přinesl to, co od něho AreaFour očekává. Díky vysoce nadstandardní spolupráci jak s dodavatelem upínacího řešení Edco Techniek tak s celým týmem AreaFour Industries pod vedením pana Zykana a pana Žúbora se nám však vždy povedlo najít řešení. Tento projekt nebyl o tom dodat robotický systém, tento projekt byl o tom nalézt řešení zdánlivě neřešitelného problému. Jsem přesvědčen, že se nám všem společně povedlo zaběhnout „stovku pod deset“.“

Co vlastně tato „stovka pod deset“ na robotickém svařovacím poli ve finále znamená: vzít výrobek, který se nedá opakovaně jednoduše připravit ke svařování, najít způsob jak tento výrobek správně uchytit tak aby se dal dobře poskládat, najít konfiguraci svařovacího robota takovou aby tento hliníkový výrobek nesvařil spolehlivě jednou, ale stokrát, tisíckrát, tak aby Ti, kteří nakonec tento výrobek, který visí nad hlavami lidí certifikují a testují měli možnost říci tato procedura je spolehlivá, můžeme tento výrobek bez obav nad hlavy lidí pověsit.

Když se to takto napíše vypadá to vcelku jednoduše, což vlastně vypadá i to, když sledujete atleta, který tu stovku pod deset zaběhne.

www.areafourindustries.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.