Logo

Konstruktioner til undervogne laves på svejserobotten

Stærke ambitioner om vækst og et ønske om en højere svejsekvalitet fik VTS Track Solutions, producent af Crawler Track Undercarriages, til at tage skridtet mod svejserobotisering. Med en svejserobot på en XYZ-konstruktion, der betjener to arbejdsstationer, har virksomheden nu gennemgået en større professionalisering og effektivitetsforbedring med hensyn til svejsning. ”Fordi svejserobotten tvinger dig til at lave produktdesignet så robotvenligt som muligt, har vi justeret dimensionerne i den indledende fase, så åbninger, radier, hjørner osv. falder inden for de tolerancer, som robotten kan håndtere,” siger Lesley Laenen, der som IWT- og svejserobotprogrammør koordinerer svejsetekniske aspekter i virksomheden og er ansvarlig for svejseautomatisering.

VTS Track Solutions

VTS Track Solutions er specialiseret i udvikling, produktion og vedligeholdelse af undervogne med larvefødder til OEM-leverandører såvel som slutkunder. Virksomheden startede for 11 år siden som en produktionsvirksomhed inden for Verhoeven Group og gennemgår i øjeblikket en professionaliseringsfase. Driftsleder Joep Schoenmakers: "Vi ser et tilstrækkeligt markedspotentiale til at udvide produktionstallet fra 300 sporundervogne til 400 enheder på årsbasis." Det er grunden til, at VTS har taget sin første svejserobotinstallation i drift.

Montering og svejsning er kernekompentencer

Lesley Laenen: ”Montering og svejsning er hovedstrømmen i produktionen, hvor vi fremstiller centerrammerne og sporvalserne til sporundervognene. Vi har 6 medarbejdere, der samler og svejses, og 1 fuldtidssvejser, suppleret af 2 vikarer. For at opnå vækst ønsker vi ikke at ansætte ekstra svejsere, men kun montører. Formanden og 1 montør er ved at blive udlært til at blive operatører."

Arbejde i overensstemmelse med kvalitetsstandarder

“Vi bygger i overensstemmelse med maskinretningslinjerne. Alle vores montørere/svejsere er NEN-EN-ISO 9606-1-kvalificerede. I svejseafdelingen vil vi i stigende grad arbejde i henhold til NEN-EN-ISO 3834-2-kvalitetsstandarden og muligvis blive certificeret i fremtiden. NEN-EN-ISO 5817 er en standard, hvor kvalitetsniveauerne (B, C, D) for svejsefunktioner, såsom overskydende tykkelse, er angivet. Flere og flere kunder kræver denne visuelle kontrol, og for vores eget vedkommende ønsker vi også mindst at leve op til niveau (C) som gennemsnit,” forklarer Lesley Laenen.

Bevægelse mod robotsvejsning

Manglen på professionelle svejsere var en af grundene til, at VTS tog skridt til robotisering af svejsning. Lesley Laenen: ”Men det er kun ét aspekt. Med en svejserobot har vi perfekt kontrol over svejsekvaliteten. Derudover laver svejserobotten en kontinuerlig svejsning henover 360° af centerrammen. Noget, der ikke kan gøres manuelt. Det faktum, at cyklustiderne på robotten er 2,5 gange lavere, spiller en afgørende rolle i investeringen.”

"Svejserobotten tvingerdig til at se kritisk på det forberedende stadie"

Lesley Laenen

Justeret forberedende stadie

VTS har opdaget, at nøjagtigheden af de leverede bøjede og afskårne dele skal falde inden for de tolerancer, der er acceptable for roboten, så montøren skal svejse så lidt som muligt på forhånd. Lesley Laenen: ”Da vi stadig bruger mange svejsesømformer som v-sømme og udvendig hjørnesvejsning, kan der opstå problemer i den robotiserede proces. I modsætning til den manuelle svejseproces, hvor svejseren har kontrol over sin smeltebad over hele svejsesømmen og kontinuerligt kan korrigere sin hastighed, svejsebevægelse og muligvis andre parametre, kan robotten ikke. Derfor har vi justeret målene i den indledende proces på en sådan måde, at åbninger, radier, vinkler osv. falder inden for de tolerancer, som robotten kan håndtere.”

Unikke svejseprogrammer til robotten

Svejserobotinstallationen, som Valk Welding har installeret på VTS, består af 2 arbejdsstationer, som en Panasonic TM-2000 WGHIII svejserobot på en XYZ-konstruktion bevæger sig langs via en køreskinne. Lesley Laenen: ”Vores mål er at være i stand til at overføre svejseprogrammet for konstruktioner og undervogne til svejserobotten uden korrektioner. Dertil er det nødvendigt, at svejserobotten kan følge svejsningen nøjagtigt. Offlineprogrammet DTPS fra Valk Welding med tilhørende sensor software (Arc Sensor og Quick Touch) muliggør dette. Kun svejseparametrene for nye produkter justeres stadig på robotten. Da virkeligheden (onlineverdenen) ikke altid svarer til den virtuelle verden (offline i DTPS), bruger vi Touch Sense (Quick Touch) til at måle afvigelser i produktet med svejsetråden eller gaskoppen (XYZ-retning) og om nødvendigt foretage korrektioner i programmet. Under svejsning sikrer Arc Sense-softwaren, at svejserobotten holder midten af sømmen i realtid. Arc Sense er et system, der måler og samholder strømstyrken i smeltebadet via en pendlerbevægelse og korrigerer alle afvigelser direkte i den programmerde robot bane.

Software til svejsning af tykke plader

Et yderst effektivt softwaremodul, der er valgfrit tilgængeligt til DTPS, er Thick Plate softwaren fra Panasonic. Thick Plate-teknologi spiller en rolle i svejsrobotanvendelser, hvor der anvendes tykke, tunge pladedele, og hvor der kræves store A mål. Disse svejses i flere lag, hvor man starter fra et tværsnit på A mål8 i 3 eller flere lag. Den manuelle programmering af flere lag giver et væld af programeringspunkter og er derfor ekstremt tidskrævende. Når du bruger Thick Plate-softwaren, er det kun det første lag, der defineres, hvorefter softwaren automatisk opbygger alle de andre lag. "Brug af Thick Plate-software.

Skiftet til Valk Welding-svejsetråd

For at udelukke alle risici, der kan have negativ indflydelse på svejsekvaliteten, leverer Valk Welding altid et komplet koncept med komponenter, der er udviklet internt, såsom en svejsekabeler, robotbrænder, pneumatisk kollapsfæste, kalibrerings- og trådtransportsystem. Kvaliteten af svejsetråden spiller en stor rolle her. Baseret på positive testresultater med Valk Welding-svejse-tråd har VTS også besluttet at bruge Valk Welding SG3-svejsetråd i den manuelle svejseafdeling. Lesley Laenen: "Det indføres bedre parameter og mindre svejsesprøjt end det, vi var vant til, og som et resultat har vi færre svejsefejl og mindre efterbehandling." www.vtstracksolutions.com

Download den fulde Valk Mailing

Relaterede

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.