Logo

Ramar för spårrullar på svetsroboten

Starka ambitioner för tillväxt och en önskan om högre svetskvalitet fick VTS Track Solutions, tillverkare av undervagnar med larvfötter, att ta steget mot robotsvetsning. Med en svetsrobot på en XYZ-konstruktion som betjänar två arbetsstationer, har företaget nu genomgått en stor professionalisering och effektivitetsförbättring med avseende på svetsning. "Eftersom svetsroboten tvingar dig att göra produktkonstruktionen så robotvänlig som möjligt, har vi anpassat måtten på öppningar, radier, hörn osv. Så att dessa faller inom de toleranser som roboten kan hantera", säger IWT och svetsrobotprogrammeraren Lesley Laenen, som samordnar svetstekniska aspekter inom företaget och ansvarar för automationen inom svetsområdet.

VTS Track Solutions

VTS Track Solutions är specialiserat på utveckling, produktion och underhåll av undervagnar med larvfötter för både OEM-leverantörer och slutanvändare. Företaget startades för 11 år sedan som ett produktionsföretag inom Verhoeven-gruppen och genomgår för närvarande en professionaliseringsfas. Verksamhetschef Joep Schoenmakers: "Vi ser en marknadspotential för att utvidga antalet undervagnar med band från 300 till 400 enheter på årlig basis." Därför har VTS tagit sin första svetsrobot i drift.

Montering och svetsning är kärnverksamheten

Lesley Laenen: "Montering och svetsning är produktionens huvudfokus, där vi tillverkar mit¬tenramar och spårrullar till undervagnarna. Vi har 6 anställda som monterar och svetsar och 1 heltidssvetsare, kompletterat med 2 vikarier. För att uppnå tillväxt vill vi inte anställa extra svetsare utan endast montörer. Förmannen och 1 montör utbildas till robotoperatörer."

Arbetar enligt kvalitetsstandard

"Vi bygger i enlighet med maskindirektivet. Alla våra montörer/svetsare är kvalificerade enligt NEN-EN-ISO 9606-1. På svetsavdelningen kommer vi i allt högre grad att arbeta enligt kvalitetsstandarden NEN-EN-ISO 3834-2 och möjligen bli certifierade i detta i framtiden. NEN-EN-ISO 5817 är en standard där kvalitetsnivåerna (B, C, D) för svetsfel, så som överskridande tjocklek, anges. Fler och fler kunder kräver denna visuella kontroll och för vår egen skull vill vi också möta minst nivå (C) i genomsnitt", förklarar Lesley Laenen.

Går mot robotsvetsning

Bristen på professionella svetsare var en av anled¬ningarna till att VTS tog steget mot svetsrobotisering. Lesley Laenen: "Men det är bara en aspekt. Med en svetsrobot har vi fullkomlig kontroll över svetskvaliteten. Dessutom gör svetsroboten en kontinuerlig svetsning över hela mittenramens 360°. Något som inte kan göras manuellt. Faktumet att cykeltiden vid robotsvetsning är 2,5 gånger kortare spelar såklart en avgörande roll i investeringen."

“Svetsroboten tvingar dig att se kritiskt på den förberedande fasen"

Lesley Laenen

Justerad förberedande fas

VTS har upptäckt att noggrannheten hos bockade och skurna delar måste falla inom de toleranser som är acceptabla för roboten, så att montören tvingas svetsa så lite som möjligt i förväg. Lesley Laenen: "Eftersom vi fortfarande använder många typer av svetsfogar så som v-fogar och svetsning av ytterhörn, kan det uppstå problem i den robotiserade processen. Detta till skillnad från den manuella svetsprocessen, där svetsaren har kontroll över hela svetssömmen och kontinuerligt kan korrigera sin hastighet, svetsrörelse och eventuellt andra parametrar, vilket roboten inte kan. Det är därför vi har justerat dimensionerna på ett sådant sätt att öppningar, radier, vinklar osv. faller inom de toleranser som roboten kan hantera."

Unika svetsprogram för roboten

Svetsrobotinstallationen, som Valk Welding har installerat på VTS, består av 2 arbetsstationer längs vilka svetsroboten Panasonic TM-2000 WGHIII på en XYZ-konstruktion rör sig på ett spår. Lesley Laenen: "Vårt mål är att kunna föra över svetsprogrammet för ramarna och glidbanorna till svetsroboten utan korrigeringar. Ett krav för detta är att svetsroboten måste kunna följa svetsen exakt. Offlineprogrammet DTPS från Valk Welding med tillhörande programvara (Arc Sensor och Quick Touch) möjliggör detta. Endast svetsparametrarna för nya produkter justeras fortfarande på roboten. Eftersom verkligheten (onlinevärlden) inte alltid stämmer överens med den virtuella världen (offline i DTPS), använder vi Touch Sense (Quick Touch) för att mäta avvikelser i produkten med svetstråden eller gaskåpan (XYZ-riktning) och vid behov göra korrigeringar i programmet. Under svetsning säkerställer mjukvaran Arc Sense att svetsroboten håller sömmens mittpunkt i realtid. Arc Sense är ett system som mäter strömstyrkan i svetspoolen med pendelrörelser och korrigerar eventuella avvikelser direkt i programmet.

Programvara för svetsning av tjocka plattor

En mycket effektiv mjukvarumodul som är valfri för DTPS är svetsprogramvaran Thick Plate från Panasonic. Thick Plate-tekniken spelar en roll i svetsrobot-applikationer där tjocka, tunga plattdelar används och där stora A mått krävs. Dessa svetsas i flera lager med utgångspunkt från ett A8-tvärsnitt i tre lager eller mer. Manuell programmering av flera lager är extremt tidskrävande. När man använder programvaran Thick Plate definieras endast det första lagret, varefter programvaran automatiskt bygger upp alla andra lager. "Användningen av programvaran Thick Plate gör därför hela programmeringen mycket snabbare och enklare", avslutar Lesley Laenen.

Byt till Valk Welding-svetstråd

För att utesluta alla risker som kan påverka svetskvaliteten negativt tillhandahåller Valk Welding alltid ett komplett koncept med komponenter som är utvecklade internt, så som svetskabelpaket, robotpistoler, pneumatisk chocksensor, kalibrering och tråd-transportsystem. Kvaliteten på svetstråden spelar en stor roll här. Baserat på positiva testresultat med Valk Weldings svetstråd, har VTS även beslutat att använda Valk Weldings SG3-svetstråd på den manuella svetsavdelningen. Lesley Laenen: "Den matas bättre och har mindre utsprång än vad vi var vana vid, vilket resulterade i att vi har färre fel och mindre efterbearbetning."
www.vtstracksolutions.com

Ladda ner hela Valk Mailing

Liknande

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.