Logo

Automatisér, strukturer og styr svejseprocessen

Med udgangspunkt i lean and mean-filosofien ser flere og flere virksomheder på, hvor produktionsprocessen kan organiseres endnu mere effektivt. For svejseprocessen betyder det bl.a. at reducere programmeringstiden, ubemandet indsættelse af svejserobotter, sammenkobling af produktionen med ERP-systemer, forøgelse af svejserobotternes oppetid samt overvågning og justering af svejseproduktionen. For at imødekomme denne efterspørgsel har Valk Welding i de seneste år udviklet flere softwareløsninger, som gør det muligt for kunderne at automatisere, strukturere, styre og optimere svejseprocessen.

Dataudveksling mellem kontor- og produktionsmiljøet danner grundlaget for udviklingen af softwareværktøjer, der gør det muligt for både maskiner og robotter at udføre deres arbejde med så få handlinger som muligt. Kunderne ønsker derfor at kunne styre produktionen fra deres ERP-system, så programmører fra arbejdsforberedelsesafdelingen kan bestemme, hvilken robot de ønsker at tildele et svejseprogram til og kommunikere direkte med operatøren på værkstedet.

Styring på værkstedsplan SFC

Valk Welding leverer derfor SFC (Shop Floor Control); en applikation, der automatiserer, strukturerer og styrer den robotiserede svejseproces. SFC automatiserer processen fra planlægning til instrukser til operatøren. Platformen bruger Panasonic-robotternes evne til at anmode om og sende live-data. Operatøren scanner f.eks. en kode ved robotinstallationen for automatisk at give robotinstallationen det korrekte og nyeste sæt af robotprogrammer. Men denne kode kan også læses automatisk af robotten, når den f.eks. befinder sig på svejseværktøjet.
SFC kører på en separat Robot Object Server (ROSE) og sørger således både for styring af fabriksstyringen samt for en struktureret arbejdsgang og automatisering af programstyringen mellem kontor- og produktionsmiljøet.

Fremskynde programmeringstiden med QPT

Efter mere end tyve års erfaring og videreudvikling af offline-programmering af Panasonic-svejserobotter med DTPS har softwareingeniørerne hos Valk Welding udviklet QPT (Quick Programming Tool) for yderligere at forenkle programmeringen og reducere programmeringstiden yderligere. Især ved programmering af produkter inden for den samme produktfamilie er det ønskeligt ikke at skulle omprogrammere de samme programblokke for hver variant. Med QPT tilbyder Valk Welding et makromodul inden for DTPS, hvormed du kan kopiere, skalere, multiplicere og kombinere eksisterende programblokke med andre programblokke. På denne måde behøver du ikke at omprogrammere hver enkelt tilbagevendende operation.

QPT er en del af hele ARP-programmet (Automatic Robot Programming) fra Valk Welding, hvorunder også andre softwareudviklinger finder sted. Der findes allerede løsninger til at generere fuldautomatiske robotprogrammer fra en 3D-CAD-fil. Mere om dette snart.

Overvågning og justering af svejseproduktionen med MIS

Virksomheder, der råder over flere svejserobotter, ønsker mere og mere indsigt i og kontrol over svejserobotternes ydeevne, processen og vedligeholdelsen. Valk Welding har udviklet MIS (Management Information System), som visualiserer data fra robotstyringerne i form af grafer og tabeller. På den måde er det muligt at registrere over en bestemt periode, hvor længe en robot har stået stille, og om cyklustiderne svarer til det beregnede.

Ved at bruge disse oplysninger til at justere svejseproduktionen i tide kan svejserobotternes oppetid øges, og alle, fra værkstedet til ledelsen, har indsigt i, hvor processen stadig kan optimeres.

MIS (Management Information System) kører også på en separat server ROSE (Robot Object Server) og kan bruges både separat og samtidig med SFC (Shop Floor Control).

Også downloade vores brochure

Nyheder

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.