Logo

Automatisera, strukturera och hantera svetsprocessen

Med utgångspunkt i lean and mean-filosofin tittar allt fler företag på hur produktionsprocessen kan organiseras ännu effektivare. För svetsprocessen innebär detta bland annat att minska programmeringstiden, obemannad hantering av svetsrobotar, koppla produktionen till ERP-system, öka svetsrobotarnas drifttid samt övervaka och justera svetsproduktionen. För att möta denna efterfrågan har Valk Welding under de senaste åren utvecklat flera mjukvarulösningar som gör det möjligt för kunderna att automatisera, strukturera, hantera och optimera svetsprocessen.

Datautbytet mellan kontors- och produktionsmiljön utgör grunden för utvecklingen av programvaruverktyg som gör det möjligt för både maskiner och robotar att utföra sitt arbete med så få åtgärder som möjligt. Kunderna vill därför kunna styra produktionen från sin ERP, så att programmerare från teknikavdelningen kan bestämma till vilken robot de vill tilldela ett svetsprogram och kommunicera direkt med operatören på verkstadsgolvet.

Shop Floor Control SFC

Valk Welding levererar därför SFC (Shop Floor Control); en applikation som automatiserar, strukturerar och hanterar den robotiserade svetsprocessen. SFC automatiserar processen från planering till operatörsinstruktioner. Plattformen utnyttjar Panasonic-robotarnas förmåga att begära och skicka live-data. Operatören skannar till exempel en kod vid arbetsplatsen för att automatiskt förse robotinstallationen med den korrekta och senaste uppsättningen robotprogram. Men denna kod kan också läsas automatiskt av roboten när den till exempel befinner sig på svetsjiggen.
SFC körs på en separat Robot Object Server (ROSE) och ger därmed både hantering av fabriksstyrningen samt ett strukturerat arbetsflöde och automatisering av programhantering mellan kontoret och produktionsmiljön.

Snabbare programmeringstid med QPT

Efter mer än tjugo års erfarenhet och vidareutveckling av offlineprogrammering av Panasonic-svetsrobotar med DTPS har mjukvaruingenjörerna på Valk Welding utvecklat QPT (Quick Programming Tool) för att ytterligare förenkla programmeringen och förkorta programmeringstiden ytterligare. Särskilt vid programmering av produkter inom samma produktfamilj är det önskvärt att inte behöva programmera om samma programblock för varje variant. Med QPT erbjuder Valk Welding en makromodul inom DTPS, med vilken du kan kopiera, skala, multiplicera och kombinera befintliga programblock med andra programblock. På så sätt behöver du inte programmera om varje återkommande operation.

QPT är en del av hela ARP-programmet (Automatic Robot Programming) från Valk Welding under vilket även andra programvaruutvecklingar äger rum. Det finns redan lösningar för att generera helautomatiska robotprogram från en 3D-CAD-fil. Mer information om detta kommer snart.

Övervakning och justering av svetsproduktionen med MIS

Företag som har flera svetsrobotar till sitt förfogande vill ha mer och mer insikt och kontroll över svetsrobotarnas prestanda, processen och underhållet. Valk Welding har utvecklat MIS (Management Information System), som visualiserar data från robotstyrningarna i form av grafer och tabeller. På så sätt är det möjligt att under en viss tidsperiod registrera hur länge en robot har stått stilla och om cykeltiderna motsvarar det som beräknats.

Genom att använda denna information för att anpassa svetsproduktionen i tid kan svetsrobotarnas drifttid ökas och alla, från verkstadsgolvet till ledningen, har insikt i var processen fortfarande kan optimeras.

MIS (Management Information System) körs också på en separat server ROSE (Robot Object Server) och kan användas både separat och samtidigt med SFC (Shop Floor Control).

Ladda ner vår broschyr

Nyheter

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.