Logo

Het lasproces automatiseren, structureren en beheren

Vanuit de “Lean & Mean” gedachte kijken steeds meer bedrijven naar waar het productieproces nog efficiënter kan worden ingericht. Voor het lasproces betekent dat onder meer het verkorten van de programmeertijd, onbemand inzetten van lasrobots, koppeling van de productie aan ERP systemen, vergroten van de uptime van lasrobots en het monitoren en bijsturen van de lasproductie. Om aan die wens te kunnen voldoen heeft Valk Welding in de afgelopen jaren meerdere softwareoplossingen ontwikkeld, waarmee afnemers het lasproces kunnen automatiseren, structureren, beheren en optimaliseren.

Uitwisseling van data tussen kantoor- en productieomgeving vormt de basis voor de ontwikkeling van softwaretools die ervoor zorgen dat je met zo min mogelijk handelingen zowel machines als robots hun werk kunt laten doen. Afnemers willen daarom vanuit hun ERP de productie kunnen aansturen, zodat programmeurs vanuit de werkvoorbereiding kunnen bepalen aan welke robot ze een lasprogramma willen toewijzen en direct met de operator op de werkvloer kunnen communiceren.

Shop Floor Control SFC

Valk Welding levert daarvoor SFC (Shop Floor Control), een applicatie die het gerobotiseerd lasproces automatiseert, structureert en beheert. SFC automatiseert het proces van de planning tot de instructies voor de operator. Het platform maakt gebruik van de mogelijkheid van de Panasonic robots om live data op te vragen en te versturen. De operator scant bijvoorbeeld aan de robotinstallatie een code om de robotinstallatie automatisch te voorzien van de correcte en meest recente set robotprogramma’s. Maar deze code kan ook automatisch door de robot gelezen worden als deze bijvoorbeeld op de lasmal aanwezig is. SFC draait op een aparte Robot Object Server (ROSE) en verzorgt zowel het beheer van de fabrieksbesturing, als de gestructureerde workflow en de automatisering van het programmabeheer tussen kantoor- en productieomgeving.

Versnellen van de programmeertijd met QPT

Na meer dan twintig jaar ervaring en doorontwikkeling van offline programmering van Panasonic lasrobots met DTPS, hebben de software engineers van Valk Welding QPT (Quick Programming Tool) ontwikkeld om het programmeren verder te vereenvoudigen en de programmeertijd verder te verkorten. Juist bij het programmeren van producten binnen eenzelfde productfamilie is het gewenst om niet voor iedere variant dezelfde programmablokken opnieuw te hoeven programmeren. Met QPT biedt Valk Welding een macromodule binnen DTPS, waarmee je bestaande programmablokken kan kopiëren, schalen, vermenigvuldigen en combineren met andere programmablokken. Zo hoef je niet iedere terugkerende bewerking opnieuw te programmeren.

QPT maakt deel uit van het hele ARP (Automatic Robot Programming) programma van Valk Welding waaronder ook andere softwareontwikkelingen plaatsvinden. Zo zijn er ook al oplossingen om vanuit een 3D CAD file al volledig automatisch robot programma’s te genereren. Meer daarover binnenkort meer.

Monitoren en bijstellen van de lasproductie met MIS

Bedrijven die over meerdere lasrobots beschikken willen op verschillende niveaus steeds meer inzicht en controle houden over zowel de prestaties van de lasrobots, het procesverloop als het onderhoud. Valk Welding heeft daarvoor MIS (Management Information System) ontwikkeld, die de data uit de robotbesturingen visualiseert in de vorm van grafieken en tabellen. Zo kan ook over een bepaalde periode worden vastgelegd hoe lang een robot stil staat en of de cyclustijden wel overeenkomen met wat is gecalculeerd.

Door met die informatie de lasproductie tijdig bij te sturen kan de uptime van lasrobots worden vergroot en heeft het iedereen, van op de werkvloer tot aan het management, inzicht in waar het proces nog kan worden geoptimaliseerd.

MIS (Management Information System) draait eveneens op een aparte Robot Object Server (ROSE), en kan zowel afzonderlijk als tegelijkertijd met SFC (Shop Floor Control) worden gebruikt.

Download onze brochure

Nieuws

Contact

Wij denken graag met u mee in het vinden van oplossingen voor uw vraagstukken rondom (las)automatisering, lasdraden en consumables. Wij zoeken de verbinding en zijn liever een partner dan een leverancier.