Logo

Automatizace, strukturování a řízení procesu svařování

Na základě filozofie “lean and mean” se stále více společností zabývá tím, kde lze výrobní proces organizovat ještě efektivněji. V případě svařovacího procesu to mimo jiné znamená zkrácení doby programování, bezobslužné nasazení svařovacích robotů, propojení výroby se systémy ERP, zvýšení doby provozuschopnosti svařovacích robotů a sledování a přizpůsobování svařovací výroby. Aby společnost Valk Welding vyšla vstříc těmto požadavkům, vyvinula v posledních letech několik softwarových řešení, která zákazníkům umožňují automatizovat, strukturovat, řídit a optimalizovat proces svařování.

Výměna dat mezi kancelářským a výrobním prostředím tvoří základ pro vývoj softwarových nástrojů, které umožňují strojům i robotům vykonávat svou práci s co nejmenším počtem úkonů. Zákazníci proto chtějí mít možnost řídit výrobu z ERP, aby programátoři z oddělení přípravy práce mohli určit, kterému robotu chtějí přiřadit svařovací program, a komunikovat přímo s operátorem na dílně.

Řízení výrobní haly SFC

Společnost Valk Welding proto dodává SFC (Shop Floor Control); aplikaci, která automatizuje, strukturuje a řídí robotizovaný proces svařování. SFC automatizuje proces od plánování až po pokyny operátora. Platforma využívá schopnosti robotů Panasonic vyžadovat a odesílat živá data. Operátor například naskenuje kód u instalace robota a automaticky mu poskytne správnou a nejnovější sadu programů robota. Tento kód však může být také automaticky načten robotem, když je například na svařovacím přípravku.
SFC běží na samostatném serveru Robot Object Server (ROSE) a zajišťuje tak jak správu řízení výroby, tak i strukturovaný pracovní postup a automatizaci správy programů mezi kanceláří a výrobním prostředím.

Zrychlení doby programování pomocí QPT

Po více než dvaceti letech zkušeností a dalšího vývoje offline programování svařovacích robotů Panasonic pomocí DTPS vyvinuli softwaroví inženýři společnosti Valk Welding nástroj QPT (Quick Programming Tool), který dále zjednodušuje programování a dále zkracuje dobu programování. Zejména při programování výrobků v rámci jedné produktové řady je žádoucí, aby nebylo nutné pro každou variantu znovu programovat stejné programové bloky. Pomocí QPT nabízí společnost Valk Welding v rámci DTPS makromodul, s jehož pomocí lze kopírovat, škálovat, násobit a kombinovat stávající programové bloky s jinými programovými bloky. Tímto způsobem nemusíte přeprogramovávat každou opakující se operaci.

QPT je součástí celého programu ARP (Automatické programování robotů) společnosti Valk Welding, v jehož rámci probíhá i další vývoj softwaru. Existují již řešení pro generování plně automatických programů robotů z 3D souboru CAD. O tom se brzy dozvíte více.

Sledování a nastavování svařovací výroby pomocí MIS

Společnosti, které mají k dispozici několik svařovacích robotů, chtějí mít stále větší přehled a kontrolu nad výkonem svařovacích robotů, procesem a údržbou. Společnost Valk Welding vyvinula MIS (Management Information System), který vizualizuje data z řídicích jednotek robotů ve formě grafů a tabulek. Tímto způsobem je možné za určité časové období zaznamenat, jak dlouho robot stál a zda doby cyklů odpovídají tomu, co bylo vypočteno.

Pomocí těchto informací lze včas upravit výrobu svařovacích robotů, zvýšit dobu provozuschopnosti svařovacích robotů a všichni, od dílny až po vedení, mají přehled o tom, kde lze proces ještě optimalizovat.

MIS (Management Information System) běží také na samostatném serveru ROSE (Robot Object Server) a lze jej používat jak samostatně, tak současně s SFC (Shop Floor Control).

Stáhněte si také naši brožuru

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.