Logo

IQ Metal, mistr dokonalosti v oblasti robotického svařování

Dánský dodavatel IQ Metal s 300 zaměstnanci slouží průmyslovým výrobcům OEM, kteří vyžadují vysokou kvalitu svých výrobků. Za tímto účelem společnost IQ Metal rozsáhle automatizovala a optimalizovala své výrobní procesy v oblasti zpracování a svařování plechů. “Kromě vysoké produktivity to vede k trvale vysoké kvalitě výrobků, díky čemuž jsme konkurenceschopní po celém světě a vybudovali jsme si trvalé vztahy s našimi zákazníky,” říká generální ředitel Bo Fischer Larsen.

IQ Metal

aké požadavky klade IQ Metal na robotické svařování?

Společnost IQ Metal dodává komponenty, podsestavy a kompletní výrobky do odvětví, jako je větrná energetika, off-shore vybavení, doprava a strojírenství. Částečně díky svému rozsahu může společnost investovat do nejkvalitnějších výrobních systémů, s nimiž dosáhla vysoké efektivity. V oblasti robotického svařování má dodavatel 7 svařovacích robotů Valk Welding a 6 dalších robotů jiných značek.

Úspěšně aplikuje svařovací roboty

“Trvalo několik let, než se nám skutečně podařilo plně využít svařovací roboty. Pokud se robot nepohybuje, nevydělává. Každá minuta, kdy robot nesvařuje, je ztrátou. Dnes můžeme konečně konstatovat, že svařovací roboty ovládáme na výbornou. Se 13 svařovacími roboty máme s využíváním této technologie dlouholeté zkušenosti,” říká generální ředitel.

Proč Valk Welding?

Bo Fischer Larsen pokračuje: “Robota pro svařování může dodat každý. Ale pokud chcete plně využít možnosti dnešní doby, potřebujete plnou integraci mezi robotem, svařovacím strojem, periferním zařízením atd. a to zvládá většina dodavatelů robotů. Když se však chystáte vše včetně svařovaných dílů spojit ve virtuálním prostředí, je to těžší a potenciálních integrátorů svařovacích robotů ubývá. Protože i když většina potenciálních výrobců svařovacích robotů bude tvrdit, že toto zvládá, podle našich zkušeností byla společnost Valk Welding jednou z mála. Dnes programujeme všechny svařence v offline 3D prostředí včetně parametrů svařování. Mezi offline 3D programovacím software a svařovacím robotem probíhá plně obousměrná komunikace, což znamená, že všechny úpravy prováděné v robotické buňce jsou aktualizovány i v rámci externího úložiště svařovacích programů.”

Programy lze použít na libovolné stanici

“Každá svařovací buňka Valk Welding, každá stanice a každý samostatný svařovací přípravek je změřen a uložen v rámci virtuálního svařovacího prostředí, a jakmile je určitý přípravek spojen s jednotlivou pracovní stanicí a kombinován se svařovacím programem, jsou načteny i všechny specifické parametry. V praxi to znamená, že můžeme načíst každý svařovací přípravek a program na kterékoli z našich 16 svařovacích stanic a dosáhnout naprosto stejné kvality svařování.”

Datalog

“Musíme splňovat mnoho dalších požadavků pro vysoce náročné zákazníky a průmyslová odvětví. Všechny svary musí být provedeny podle certifikovaných svařovacích postupů a musíme prokázat, že každý svařovaný předmět odpovídal přesnému postupu svařování. To znamená, že pokud se k nám zákazník po XX letech vrátí a bude tvrdit, že dodaný výrobek selhal, můžeme prokázat, podle jakých specifikací byl díl svařen. To zahrnuje konkrétní objednávku, certifikát základního materiálu a důkaz, že jsme dodrželi parametry svařovacího postupu, včetně proudu, napětí, rychlosti podávání svařovacího drátu atd. Společnost Valk Welding nám to umožnila.”

“Ve společnosti Valk Welding jsme našli dodavatele, který je schopen dodat vše, na čem záleží, tedy nejen hardware, ale i všechny neviditelné funkce. Díky řešením Valk Welding jsou všechny naše roboty připojeny k síti ve smyslu Průmyslu 4.0 , což zahrnuje zejména monitorování OEE (Celková efektivita zařízení), sledovatelnost výroby, 3D offline programování atd.
Závěrem dodejme, že společnost Valk Welding patří mezi několik málo dodavatelů svařovacích robotů, kteří se specializují pouze na svařování. Většina dodavatelů svařovacích robotů je dodavatelem i ostatních technologií a služeb, Valk Welding je specialistou na svařování, které zvládá velmi dobře,” uzavírá Bo Fischer Larsen.
www.iqmetal.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.