Logo

Nizozemská rodinná firma využívá pokroky v oblasti špičkových technologií

V dávné minulosti provedla společnost Duijnisveld Kasconstructies ve spolupráci s TNO a Valk Welding studii proveditelnosti využití svařovacích robotů. To, co se tehdy zdálo jako vize budoucnosti, se o 34 let později stalo skutečností a čtvrtá generace vidí v robotickém svařování způsob, jak firmě zajistit růst. “Investice je hotová rychle, ale musíte ji rozjet,” říká Ferry Duijnisveld, který před rokem převzal rodinný podnik spolu se svým bratrem.

Duijnisveld Kasconstructies

Společnost Duijnisveld Kasconstructies se sídlem ve Westlandu vyvíjí a vyrábí ocelové konstrukce skleníků pro mezinárodní zahradnický průmysl již více než 100 let. Byla jednou z prvních společností, která zahájila sériovou výrobu ocelových profilů pro skleníkové konstrukce. “Toto prvenství jsme si vždy udržovali,” zdůrazňuje mladý Duijnisveld. “Tím, že jsme se přesunuli ke složitějším dílům, a protože vše vyrábíme stoprocentně ve vlastní režii, se nám podařilo udržet krok s velkými změnami, kterými prošla technologie výstavby skleníků. O 80 % našich příjmů rozhoduje export.”

Výuka programování a vytváření přípravků

Společnost nyní využívá malou robotickou buňku dodanou společností Valk Welding v podobě konceptu FRAME-IT. Tento robot obsluhuje dvě pracovní stanice o délce 1 500 mm na ručně otočném indexovacím stole. Přechod na robotické svařování však také znamená, že se zaměstnanci musí naučit programovat a je třeba vytvořit svařovací přípravky. “Neměli jsme lidi, kteří by si to mohli jen tak přidat ke svým úkolům,” vysvětluje Ferry Duijnisveld, “Proto jsem spolu s mladým zaměstnancem a kolegou z oddělení přípravy absolvoval online a offline kurz programování DTPS ve společnosti Valk Welding. První přípravky nechal Duijnisveld zkonstruovat třetí stranou: “Stojí to peníze, ale je to perfektní. A máte k dispozici 3D soubor svařovacího přípravku, který můžete použít k simulaci společně s výrobkem v DTPS”.

Nové možnosti

“Během školení DTPS jsme se také naučili dotykové vyhledávání, což je skvělý způsob, jak do programování začlenit detekci výrobku,” říká Duijnisveld, “Nyní tuto techniku používáme pro standardní výrobky, které mohou, ale nemusí mít přídavnou konzolu. Pomocí dotykového vyhledávání robotický hořák zkontroluje, zda je tato konzola přítomna, a poté určí její polohu. Výhodou je, že pro to nemusíte vytvářet samostatné programy, což šetří spoustu času.”

Úspora nákladů

Společnost Duijnisveld Kasconstructies používá nového svařovacího robota pro konzoly a podpěry do maximální výšky 1 500 mm. Dosud se společnost omezovala na opakující se výrobky, aby kompenzovala náklady na přípravky, ale již se jí podařilo zkrátit dobu výroby těchto výrobků. “To je dobrý začátek. S touto první buňkou chceme zvládnout robotické svařování i programování a výrobu přípravků. Vnímám to jako proces učení a odrazový můstek k možnému dalšímu rozšiřování robotického svařování v naší společnosti,” uzavírá Ferry Duijnisveld.

www.duijnisveld.nl

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.