Logo

Real time korrektion af svejse sømform ved uregelmæssig fugegeometri

Så længe delene passer perfekt sammen, er gaskappe og tråd søgning (Quick-Touch) tilstrækkeligt til at måle afvigelser i svejsesømmenes position, så robotten automatisk kan justere den i svejseprogrammet. Men med V-, I- og hævede svejsninger, uregelmæssig fugegeometri og deformationer på grund af krympning eller varmetilførsel bliver det meget vanskeligere og nogle gange endog umuligt at svejse disse svejsninger med svejserobotten. Anvendelse af svejserobotten i sådanne tilfælde kan stadig ikke måle sig med den hastighed og fleksibilitet, som en erfaren manuel svejser har. ARC-EYE Adaptive plug-in'et, som Valk Welding har udviklet til sit ARC-EYE CSS-svejssømsporingssystem, ændrer nu dette.

ARC-EYE CSS er et lasersensorsystem, der er monteret på robotsvejsebrænderen, og som registrerer afvigelser i svejsesømmenes position under svejsningen og korrigerer dem i real time. Dette eliminerer behovet for manuelle programkorrektioner og øger proceshastigheden. Med ARC-EYE Adaptive plug-in'et kan ARC-EYE CSS nu også bruges til at korrigere svejsninger med større tolerancer i real time. Derfor kan emner, som tidligere kun kunne svejses manuelt, nu svejses på robotten takket være denne udvikling.

ARC-EYE Adaptive plug-in genkender geometrien

På grund af en uregelmæssig fugegeometri, en afvigende svejsesømforberedelse eller forvrængning forårsaget af selve svejseprocessen kan svejsesømmenes geometri (sømform) afvige. En lille geometrisk afvigelse kan hurtigt føre til en volumenafvigelse på 40 % til 80 %. Det betyder altså, at der er behov for meget mere svejsemateriale, og at der højst sandsynligt er behov for en anden måde at svejse på. Med det adaptive plug-in genkender ARC-EYE CSS-lasersensoren også sømformen og justerer automatisk svejsestrømmen, svejsespændingen, svejsehastigheden og vævebevægelsen i svejseprogrammet i overensstemmelse hermed. Arbejdsstykker med større og uregelmæssige tolerancer kan således nu svejses robotmæssigt. I praksis betyder det, at leverandører og OEM'er kan garantere deres kunder en højere ensartet "robotkvalitet".

Adaptiv flerlagssvejsning i realtid

Ved afvigelser på få millimeter kan svejsevolumenet nemt fordobles.
Med sådanne forskelle i geometrien kan Real-Time Adaptive Multi-Layer automatisk tilpasse sig denne volumenforskel.

Real-Time Adaptive Seam Mapping (Adaptiv sømkortlægning i realtid).

Når volumenet under flerlagssvejsning er forskelligt pr. lag, er det nødvendigt at fordele svejsningerne forskelligt pr. lag. Derfor kan det være nødvendigt at anvende en anden svejsestrategi pr. lag. Til dette scenarie arbejder ingeniørerne hos Valk Welding nu på Adaptive Seam Mapping, hvor hver svejsning, lag for lag, beregnes og genereres automatisk. Under eller efter rodsømmen scanner ARC-EYE sømformen og bruger disse data til at beregne den bedst tilpassede svejsefordeling. Denne beregning tager derefter hensyn til den varierende svejsevolumen og det minimale/maksimale tilladte varmeinput pr. svejsning.

ARC-EYE CSS:

  • Leverer en korrekt positioneret svejsesøm
  • Også på reflekterende materialer som f.eks. rustfrit stål og aluminium
  • Ingen manuelle programkorrektioner
  • Ingen komplekse svejseforretninger
  • Øger proceshastigheden
  • Øger processens nøjagtighed
  • Forebygger unødvendig kassation
  • Udvider svejserobotternes anvendelsesområde betydeligt
  • Øger OEE (samlet udstyrseffektivitet)

Praktisk eksempel på svejsning af kranbomme

Hos den tyske virksomhed KSK Vlassenroot, som bl.a. fremstiller kranbomme til Liebherr-kraner, stilles der meget strenge krav til svejsningen på grund af de store kræfter, der er på kranbommene. Da samlingerne er fremstillet af støbt og valset stål, lukker spalterne aldrig 100 %, og indtil for nylig blev de udelukkende svejst i hånden. Da KSK Vlassenroot kunne svejse kranbommene med robotter, kunne leverandøren garantere en højere og konstant svejsekvalitet. Takket være anvendelsen af ARC-EYE CSS og Adaptive plug-in'et svejses disse kranbomme nu med succes på Valk Welding-svejserobotter. I mellemtiden kræver flere kunder, at andre dele også svejses på denne måde.

Download den fulde Valk Mailing

Nyheder

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.