Logo

Korekce dráhy a parametrů v reálném čase při nepravdelných svařovacích mezerách

Pokud je příprava mezer prefektní, stačí dotykové vyhledávaní tryskou hořáku nebo koncem drátu (Quick-Touch) k měření odchylek v poloze svaru, aby ji robot mohl automaticky upravit ve svařovacím programu. U svarů ve tvaru V, I a přeplátovaných svarů, nepravidelných mezer a deformací způsobených vneseným teplem je však svařování robotem mnohem obtížnější a někdy dokonce nemožné. Použití svařovacího robota se v takových případech stále nevyrovná rychlosti a flexibilitě zkušeného ručního svářeče. Software nazvaný ARC-EYE Adaptive, který společnost Valk Welding vyvinula pro svůj systém sledování svarových spojů ARC-EYE CSS, to nyní mění.

ARC-EYE CSS je systém laserové kamery namontované na robotickém svařovacím hořáku, která během svařování registruje odchylky v poloze svarového švu a v reálném čase je koriguje. Tím odpadá nutnost ručních programových korekcí a zvyšuje se rychlost procesu. S adaptivním doplňkem ARC-EYE lze nyní ARC-EYE CSS používat také ke korekci svarů s většími tolerancemi v reálném čase. Obrobky, které bylo dříve možné svařovat pouze ručně, lze proto nyní díky tomuto vývoji svařovat na robotu.

Software Adaptive ARC-EYE rozpoznává geometrii přpravené svařovací hrany

V důsledku hrubé nebo nekvaitní přípravy svarových ploch nebo deformace způsobené samotným procesem svařování se může geometrie svaru (tvar hrany) odchýlit. Malá geometrická odchylka může rychle vést k objemové odchylce 40 % až 80 %. Znamená to tedy, že je zapotřebí mnohem více svařovacího materiálu a s největší pravděpodobností i jiný způsob svařování. Díky adaptivnímu zásuvnému modulu rozpozná laserový senzor ARC-EYE CSS také tvar svaru a podle toho automaticky upraví svařovací proud, svařovací napětí, rychlost svařování a rozkmit hořáku ve svařovacím programu.Svařence s většími a nepravidelnými tolerancemi tak lze nyní svařovat roboticky. V praxi to znamená, že dodavatelé a výrobci mohou svým zákazníkům zaručit vyšší konzistentní "robotickou kvalitu".

Adaptivní vícevrstvý systém v reálném čase

Při odchylkách několika milimetrů se objem svařování může snadno zdvojnásobit.
Při takových rozdílech v geometrii dokáže systém Real-Time Adaptive Multi-Layer tento objemový rozdíl automaticky zohlednit.

Adaptivní mapování švů v reálném čase.

Pokud se při vícevrstvém svařování objem v jednotlivých vrstvách liší, je nutné svary rozdělit v každé vrstvě jinak. Proto může být nutné použít pro každou vrstvu jinou svařovací strategii. Pro tento scénář nyní inženýři společnosti Valk Welding pracují na adaptivním mapování švů, při kterém je každý svar, vrstvu po vrstvě, automaticky vypočítán a vygenerován. Během nebo po kořenovém svaru ARC-EYE skenuje tvar svaru a na základě těchto údajů vypočítá nejvhodnější rozložení svaru. Tento výpočet pak zohledňuje měnící se objem svaru a minimální/maximální přípustné vnesené teplo pro každý svar.

ARC-EYE CSS:

  • Zajišťuje správně umístěný svár
  • Také na reflexních materiálech, jako je nerezová ocel a hliník.
  • Žádné ruční korekce programu
  • Žádné složité svařovací přípravky
  • Zvyšuje rychlost procesu
  • Zvyšuje přesnost procesu
  • Předchází zbytečným zmetkům
  • Výrazně rozšiřuje oblast použití svařovacích robotů
  • Zvyšuje OEE (celkovou efektivitu zařízení)

Praktický příklad svařování výložníků jeřábů

V německé společnosti KSK Vlassenroot, která vyrábí mimo jiné jeřábové výložníky pro jeřáby Liebherr, jsou na svařování kladeny velmi přísné požadavky vzhledem k vysokým silám působícím na jeřábové výložníky. Protože jsou sestavy vyrobeny jak z odlitků tak z válcované oceli, mezery se nikdy neuzavřou na 100 %, donedávna se svařovaly výhradně ručně. Když mohla společnost KSK Vlassenroot svařovat výložníky jeřábů roboticky, mohl dodavatel zaručit vyšší a stálou kvalitu svařování. Díky nasazení systému ARC-EYE CSS a adaptivního zásuvného modulu se nyní tyto jeřábové výložníky úspěšně svařují na svařovacích robotech Valk Welding. Mezitím stále více zákazníků požaduje, aby se tímto způsobem svařovaly i další díly.

Stáhněte si celý Valk Mailing

Novinky

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.