Logo

Firma LAG wdraza robota spawalniczego na linii produkcji zbiorników do przewozu materiałów sypkich

Z powodu braku profesjonalnych spawaczy wiodący producent pojazdów użytkowych LAG z siedzibą w Bree (Belgia) zdecydował się dwa lata temu na zrobotyzowane spawanie cystern aluminiowych. Wspólnie z firmą Valk Welding firma LAG zoptymalizowała proces spawania w wielu kluczowych punktach, gdzie po kilkumiesięcznym okresie rozruchu, nowe stanowisko stanowi niezawodne ogniwo w linii produkcyjnej pojazdów do przewozu ładunków masowych. “Teraz, gdy robot zajmuje się “monotonnym” spawaniem, możemy wykorzystać naszych profesjonalnych spawaczy do bardziej skomplikowanego spa-wania. Pozwala nam to produkować więcej spoin przy tej samej liczbie pracowników”, mówią kierownik ds. inżynierii produkcji Gareth Bon-nell, inżynier procesu Jos Clijsters i kierownik produkcji Leon Bokken.

LAG

Na tej linii produkcyjnej LAG buduje około 300 zbiorników rocznie w wielu wariantach. Wcześniej były one spawane ręcznie na różnych stano-wiskach. Przejście na produkcję liniową, w której zbiorniki są transpor-towane na torowisku w ustalonym czasie cyklu do każdej stacji w celu wykonania określonego procesu, oznaczało kompletną modernizację modelu produkcyjnego LAG. Celem LAG było, aby każdy etap produk-cyjny był równoważny dla konkretnego produktu i aby cały proces był czasowo wyważony.

Co to oznaczało przy spawaniu?

Potrzebne było więcej przyrządów spawalniczych, aby robot spawalnic-zy mógł spawać przód i tył, a także rurę cylindra, żebra wzmacniające i włazy. Gareth Bonnell: “Ponadto robot spawalniczy nie pospawa dużych szczelin pomiędzy spawanymi elementami, więc trzeba być bardziej świadomym dotrzymywania właściwej tolerancji składania. Oznaczało to, że musieliśmy dostosować proces wstępny składania konstrukcji, aby zapewnić, że szczeliny mieszczą się w granicach tolerancji.” W tym temacie bardzo skuteczny jest system opracowany przez Valk Welding i wprowadzony na rynek “Arc Eye Adaptive Welding”.

Wysoka niezawodność

LAG zwróciło się do kilku integratorów robotów z prośbą o dostarczenie dużej instalacji, w której aluminiowe zbiorniki mogą być spawane na zrobotyzowanym stanowisku z zachowaniem wysokiej niezawodności. “Przecież zatrzymanie produkcji spawalniczej oznacza, że cała linia się zatrzyma” - podkreśla Gareth Bonnell. “Firma Valk Welding, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie technologii robotów spawalniczych, była w stanie zapewnić kompletny obraz sytuacji, zarówno pod wzglę-dem sprzętowym, jak i programowym. Ponadto, ich metoda programowania offline sprawia, że produkcja linii nie musi być przerywana na czas programowania.”

Proces spawania aluminium

“Aluminium jest zawsze nieco trudniejszym materiałem do spawania, ze względu na trud-ność podawania drutu i dużą odległość między beczką z drutem a palnikiem robota. Właści-we prowadzenie drutu spawalniczego wymaga dużej uwagi. W celu zapewnienia dokładne-go podawania drutu, firma Valk Welding opracowała własne rozwiązanie, w którym podajnik drutu spawalniczego jest zintegrowany z palnikiem robota. Dzięki temu rozwiązaniu, palnik VWPR QE Servo Pull prowadzi drut spawalniczy zgodnie z zasadą “push-pull” bezpośrednio do miejsca ułożenia spoiny. Wraz z procesem Spiral Weaving MIG firmy Panasonic, został on gruntownie przetestowany w siedzibie Valk Welding. Fakt, że Valk Welding dostarcza kom-pletne rozwiązanie zrobotyzowanego spawania, także w zakresie dostaw drutu spawalnicze-go, stanowi dla nas ogromną zaletę jako dla użytkownika”, mówi Gareth Bonnell.

Dokładne śledzenie spoin dzięki kamerze laserowej Arc-Eye

Aby umożliwić palnikowi spawalniczemu dokładne śledzenie spoiny na długich odcinkach, firma Valk Welding opracowała kamerę laserową Arc-Eye CSS, która zamontowana na palniku robota, skanuje spoinę w czasie rzeczywistym i w razie potrzeby koryguje trajektorię robota spawalniczego. “Początkowo byliśmy sceptyczni, ponieważ odbicia na aluminium mogłyby zakłócić obraz skanowania, ale okazało się, że Arc-Eye nie jest na to wrażliwy. Tak więc śledzenie spoin działa idealnie”.

Zwiększona skuteczność

“W ramach naszej linii możemy teraz elastycznie produkować dużą liczbę wariantów produk-cyjnych. Ze względu na to, że nie wszystkie warianty zostały jeszcze zaprogramowane, stale pracujemy nad nowymi programami. Pomimo tego, efektywność została znacznie zwięks-zona, ponieważ robot spawalniczy przejął większość monotonnych prac spawalniczych od spawaczy ręcznych. Dzięki naszej linii osiągamy maksymalną skuteczność. Zastanawiamy się, jak możemy to zrobić również w przypadku innych linii”, mówi Leon Bokken, patrząc w przyszłość.
www.lag.be

Firma Valk Welding zbudowała instalację zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego, w której robot spawalniczy zamocowany na konstrukcji portalowej YZX porusza się wraz z układem sterowania robotem, urządzeniem
odciągowym oraz beczką z drutem spawalniczym, po torze o długości 17 metrów, aby móc optymalnie dotrzeć do wszystkich pozycji spawania.

Pobierz kompletny Valk Mailing

POWIĄZANE

Kontakt

Myślimy wspólnie z Państwem o znalezieniu rozwiązań dla Waszych problemów z automatyzacją spawania. Szukamy połączenia z klientem i wolimy być partnerem, niż dostawcą.