Logo

Svetsrobotar driver linjeproduktionen hos Renson Outdoors

Renson är en tillverkare av högkvalitativa terrass-skydd, väggbeklädnader, skärmar och ventilationssystem. Inom produktsortimentet utgör terrassbeklädnader en starkt växande produktgrupp. Nyligen investerade Renson i ett helt nytt upplevelsecenter för utomhusbruk med en ny produktionsanläggning. För att kunna möta efterfrågan har företaget helt automatiserat produktionen av taklamellerna till sina skärmtak. Valk Welding var involverad i detta från början där man genom intensivt samarbete så småningom förverkligade två helautomatiska produktionslinjer med vilka tillverkarens högkvalitativa krav kunde uppfyllas. "Det borde räcka för att klara av tillväxten under de kommande fyra åren", säger teknikchef Jeroen Caen.

Renson Outdoors

Produktionen hos Renson, som ursprungligen var specialiserad på bearbetning av aluminiumprofiler, var när det gällde taklamellerna uppdelad i att kapa profilerna på längden, borsta dem och fästa dräneringsprofiler på takprofilernas ändar med hjälp av punktsvetsning. Hittills var detta tre separata manuella processer som Renson Outdoor ville integrera i en automatiserad linje. Tanken bakom detta var att kraftigt minska ledtiden, öka produktionen och förbättra kvaliteten.

Byte till bågsvetsning

Detta var också utgångspunkten för övergången till bågsvetsning. "En ny teknik inom vårt företag, men med större möjligheter när det gäller räckvidd och ett vackrare, jämnare och kvalitativare svetsresultat. Valk Welding genomförde först omfattande svetstester för detta, bland annat för att bedöma projektets genomförbarhet", förklarar Jeroen Caen. Detta ledde till att en första svetsrobotinstallation levererades 2018, med en Panasonic-svetsrobot på en bana som svetsar dräneringsprofilerna till taklamellerna. Valk Welding realiserade också hanteringen av dräneringsprofilerna och leveransen av profilerna till taklamellerna.

Kompenserande böjning och vridning av profilerna

Jeroen Caen fortsätter: "Det faktum att aluminiumprofilerna böjer och vrider sig något av sig själva innebar nödvändiga utmaningar när svetsroboten skulle positioneras. För mycket vridning leder oundvikligen till fel. För att förhindra detta letade Valk Welding efter lösningar för att kompensera dessa deformationer. Ett intensivt och konstruktivt samarbete från båda parter är mycket viktigt i en sådan här process för att uppnå ett lyckat slutresultat."

Ytterligare minskning av ledtiden

Med erfarenheterna från den första linjen har man nu också utvecklat ett koncept för en andra linje, där svetsroboten även styr såg- och borstningsmaskinen. Dessutom har man beslutat att sätta in 2 svetsrobotar så att båda ändarna kan svetsas samtidigt. I och med installationen av den här linjen i år har man lyckats minska ledtiden med 50 %, vilket har gjort det möjligt att uppfylla Rensons kapacitetsbehov.

Högre nivå

Processen för svetsning av dräneringsprofilerna är nu långt optimerad och helt under kontroll. Trots att produktionslinjerna är mycket komplexa är driften enkel", är Jeroen Caens erfarenhet. "Flera operationer genomförs i olika hastigheter i en kontinuerlig process. Tillsyn med nödvändig teknisk bakgrund förblir därför nödvändig.
www.renson-outdoor.com

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.