Logo

105 meter effektiv svetsning av chassiramar

Kögel s.r.o. från Chocen i Östböhmen, som ingår i Kögel-koncernen från Tyskland, är en mångårig användare av Valk Weldings robotsvetslösningar.

Det största projektet som genomfördes inom ramen för detta långvariga partnerskap var utformning, tillverkning, installation och driftsättning av en komplett svetslinje för svetsning av chassiramar för släpvagnar, som sedan används för produktion inom hela Kögel-koncernen.

Projektet genomfördes under 2019-2020, och linjen togs i drift i helautomatisk tvåskiftsdrift under sommaren 2020.

Kögel

Behovet av fler ramar

Efter uppstarten av linjen och den gradvisa felsökningen av alla processer i efterföljande led, som dessutom motsvarade den gradvisa återhämtningen av efterfrågan efter pandemiperioden, blev det ganska snabbt uppenbart att idén om att hålla projektet modulärt (dvs. relativt lätt att utöka) visade sig vara mycket sund", nämner Aleš Hájek, produktionschef på Kögel Chocen. Aleš Hájek tillägger: "Under de första månaderna av 2021 började Kögel alltmer överväga att utöka linjen med ytterligare en svetsstation och det slutliga beslutet fattades i maj 2021.

Utvidgningen av linjen

Eftersom det koncept som valdes vid utformningen av den ursprungliga linjen visade sig vara korrekt och funktionellt, kunde Valk Welding efter detta beslut tillsammans med sina leverantörer påbörja utbyggnaden av hela linjen med totalt tre ytterligare svetsrobotar som installerades som en kopia av de tidigare två svetsstationerna. Transportsystemets vägar förlängdes och ändrades, vilket medförde att den totala längden på hela linjen i den nya konfigurationen uppgick till totalt cirka 105 m.

Installation och idrifttagning

"Ett viktigt krav, även med en så stor modifiering av produktionslinjen, var att minimera eventuella avbrott i produktionen så mycket som möjligt, vilket är helt avgörande för hela Kögel-koncernen", säger Aleš Hájek. Transportsystemen modifierades därför under det fyra dagar långa julstoppet. Detta steg gav utrymme för installation av en svetsstation, vilket dock skedde medan linjen var i full drift.

Programmering

Eftersom den ursprungliga linjen redan hade till uppgift att producera cirka 30 ramtyper (tusentals rader kod för var och en av de tre robotarna), där var och en av dessa typer måste kunna svetsas på vilken arbetsstation som helst, var det helt avgörande att välja en lämplig metod för att skapa och underhålla alla svetsprogram för de ursprungliga sex robotarna och, i den nya konfigurationen, för de nio robotarna. Baserat på erfarenhet valde Valk Welding en lämplig kombination av kalibrering av enskilda stationer och robotar, användning av off-line programmering och lösningar för att eliminera felaktigheter. Resultatet är ett system som gör det möjligt att använda det identiska programmet på alla nio robotar, samtidigt som eventuella avvikelser och felaktigheter i produktionsförberedelserna och eventuella geometriska skillnader mellan stationerna korrigeras automatiskt. Detta tillvägagångssätt har gjort det möjligt att mycket snabbt integrera den tillagda stationen fullt ut i standardverksamheten.

Ökning av kapaciteten

Vladimír Ropek, direktör för Kögel i Chocen, säger: "Ändringen av linjen, som utfördes åt oss av Valk Welding, gick helt enligt plan och medförde den önskade kapacitetsökningen, så att vi nu kan tillverka cirka 80 släpvagnsramar per dag i denna anläggning. Eftersom samarbetet med Valk Welding återigen har uppfyllt våra förväntningar arbetar vi för närvarande med tre andra projekt som kommer att leda till en effektivare produktion av våra ramkomponenter. Vi räknar med att dessa projekt kommer att slutföras under första halvåret 2023.”

www.koegel.com

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.