Logo

105 metrů efektivního svařování rámů podvozků

Společnost Kögel s.r.o. z východočeské Chocně, součást skupiny Kögel pocházející z Německa, je dlouholetým uživatelem robotických svařovacích řešení Valk Welding.

Největším projektem realizovaným v rámci tohoto dlouhodobého partnerství byl návrh, výroba, instalace a zprovoznění kompletní linky pro svařování podvozkových rámů návěsů, které jsou pak používány pro výrobu v rámci celé skupiny Kögel.

Projekt byla realizován v letech 2019-2020 s tím že během léta 2020 byla linka spuštěna v plně automatickém dvousměnném provozu.

Kögel

Potřeba většího množství rámů

„Po rozběhu linky a postupném odladění všech navazujících procesů, které korespondovalo navíc s postupným dalším oživováním poptávky po pandemickém období se poměrně rychle začalo ukazovat, že myšlenka ponechat projekt modulární (tzn. relativně snadno rozšiřitelný) se ukázala jako velmi správná.“ zmiňuje Aleš Hájek, vedoucí výroby Kögel Choceň a dodává: „Během prvních měsíců roku 2021 začala společnost Kögel stále více uvažovat o rozšíření linky o další svařovací stanici a finální rozhodnutí padlo v květnu 2021.“

Rozšíření linky

Jelikož koncept zvolený při návrhu původní linky se ukázal jako správný a funkční, mohl se Valk Welding po tomto rozhodnutí spolu se svými dodavateli pustit do rozšíření celé linky o celkem tři další svařovací roboty nainstalované v kopii předešlých dvou svařovacích stanic. Byly prodlouženy a upraveny trasy dopravního systému, takže kompletní délka celé linky v nové konfiguraci narostla na celkových cca 105 m

Instalace a zprovoznění

„Významným požadavkem bylo i při takto zásadní úpravě výrobní linky co nejvíce minimalizovat jakékoliv přerušení výroby, která je pro celou skupinu Kögel naprosto zásadní.“ říká pan Aleš Hájek. Dopravní systémy byly proto modifikovány během čtyřdenní vánoční odstávky. Tímto krokem bylo vytvořeno místo pro instalaci svařovací stanice, která však probíhala za plného provozu linky.

Programování

Jelikož již původní linka měla za úkol vyrábět cca 30 typů rámů (tisíce řádků kódu pro každého ze tří robotů), kde každý z těchto typů musí být možné svařit na libovolné pracovní stanici, bylo naprosto zásadní zvolit vhodný přístup k vytváření a udržování všech svařovacích programů pro původně šest a v nové konfiguraci pro devět robotů. Valk Welding na základě zkušeností zvolil vhodnou kombinaci kalibrace jednotlivých stanic a robotů, využití off-line programování a systémů pro eliminaci nepřesností. Výsledkem je systém, který umožňuje použití identického programu na kterémkoliv z devíti robotů, přičemž dojde k automatické korekci všech případných odchylek a nepřesností přípravy výroby a možných geometrických rozdílů jednotlivých stanic. Tento přístup umožnil velmi rychlé plnohodnotné začlenění doplněné stanice do standardního provozu.‘‘

Navýšení kapacity

Vladimír Ropek, ředitel společnosti Kögel v Chocni říká: „Modifikace linky, kterou pro nás realizoval Valk Welding proběhla, zcela podle plánu a přinesla kýžené navýšení její kapacity, takže v této chvíli jsme schopni vyrobit v rámci tohoto zařízení okolo 80 rámů návěsů denně. Jelikož spolupráce s Valk Welding opět splnila naše očekávání pracujeme v této chvíli na třech dalších projektech, které povedou k zefektivnění výroby komponent našich rámů. Realizaci těchto projektů předpokládáme v prvním pololetí roku 2023.“

www.koegel.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.