Logo

105 meter effektiv svejsning af chassisrammer

Kögel s.r.o. fra Chocen i Østbøhmen, der er en del af Kögel-koncernen fra Tyskland, er en mangeårig bruger af Valk Welding-robot-svejseløsninger.

Det største projekt, der blev gennemført inden for rammerne af dette langvarige partnerskab, var design, fremstilling, installation og idriftsættelse af en komplet svejselinie til svejsning af chassisrammer til trailere, som derefter anvendes til produktion i hele Kögel-koncernen.

Projektet blev gennemført i 2019-2020, og linjen blev idriftsat i fuldautomatisk toholdsdrift i sommeren 2020.

Kögel

Behovet for flere rammer

Efter opstarten af linjen og den gradvise afprøvning af alle downstream-processer, som desuden svarede til den gradvise yderligere genopretning af efterspørgslen efter pandemiperioden, blev det ret hurtigt klart, at idéen om at holde projektet modulært (dvs. relativt let at udvide) viste sig at være meget fornuftig", nævner Aleš Hájek, produktionschef hos Kögel Chocen. Aleš Hájek tilføjer: "I løbet af de første måneder af 2021 begyndte Kögel i stigende grad at overveje at udvide linjen med en ekstra svejsestation, og den endelige beslutning blev truffet i maj 2021.

Udvidelsen af linjen

Da det koncept, der blev valgt ved udformningen af den oprindelige linje, viste sig at være korrekt og funktionelt, kunne Valk Welding efter denne beslutning sammen med sine leverandører gå i gang med udvidelsen af hele linjen med i alt tre ekstra svejserobotter, der blev installeret i en kopi af de to tidligere svejsestationer. Transportsystemets ruter blev forlænget og ændret, hvilket bragte den samlede længde af hele linjen i den nye konfiguration op på i alt ca. 105 m

Installation og idriftsættelse

"Et vigtigt krav, selv med en så stor ændring af produktionslinjen, var at minimere afbrydelser i produktionen mest muligt, hvilket er helt afgørende for hele Kögel-koncernen", siger Aleš Hájek. Transportsystemerne blev derfor ændret under det fire dage lange juleafbrydelse. Dette skridt skabte plads til installation af en svejsestation, som dog fandt sted, mens linjen var i fuld drift.

Programmering

Da den oprindelige linje allerede havde til opgave at producere ca. 30 rammetyper (tusindvis af kodelinjer til hver af de tre robotter), hvor hver af disse typer skal kunne svejses på enhver arbejdsstation, var det absolut afgørende at vælge den rette fremgangsmåde til at oprette og vedligeholde alle svejseprogrammer til de oprindelige seks robotter og i den nye konfiguration til de ni robotter. Baseret på erfaring valgte Valk Welding en passende kombination af kalibrering af de enkelte stationer og robotter, brug af off-line programmering og løsninger til at fjerne unøjagtigheder. Resultatet er et system, der gør det muligt at anvende det identiske program på alle ni robotter, samtidig med at eventuelle afvigelser og unøjagtigheder i produktionsforberedelsen og eventuelle geometriske forskelle mellem stationerne automatisk korrigeres. Denne fremgangsmåde har gjort det muligt at integrere den tilføjede station fuldt ud i standarddriften meget hurtigt."''

Forøgelse af kapaciteten

Vladimír Ropek, direktør for Kögel i Chocen, siger: "Ændringen af linjen, som blev udført for os af Valk Welding, gik helt efter planen og medførte den ønskede kapacitetsforøgelse, så vi nu kan producere omkring 80 anhængerrammer om dagen på dette anlæg. Da samarbejdet med Valk Welding igen har levet op til vores forventninger, arbejder vi i øjeblikket på tre andre projekter, som skal føre til en mere effektiv produktion af vores rammekomponenter. Vi forventer, at disse projekter vil være afsluttet i første halvdel af 2023."

www.koegel.com

Download den fulde Valk Mailing

RELATEREDE

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.