Logo

Att ge våra kunder den bästa kvaliteten

JOSKIN, ett av de mest kända varumärkena inom jordbruksutrustning i Europa, med dotterbolag i Belgien, Frankrike och Polen, har mer än 14 års erfarenhet av 15 olika Valk Welding robotsystem. JOSKIN Group ligger långt framme när det gäller programmering och service av sina egna installationer. Vi frågade Piotr Knopkiewicz, ansvarig för robotsystemen i Joskin-fabriken i Trzcianka, hur svetsproduktionen fördelas mellan de olika produktionsanläggningarna och vilken roll Valk Welding-tekniken spelar för den höga kvaliteten på JOSKIN-produkterna.

Joskin

Varje fabrik är dedikerad till specifika fordonsproduktioner, så varje fabrik har sin egen uppsättning produkter som de svetsar. Denna strategi gör det möjligt för Joskin-koncernen att undvika att duplicera produktionsverktyg och lager. Endast svetsfixturerna tillverkas i Belgien.

15 Valk-svetsrobotar

Den första svetsroboten i JOSKIN-företaget installerades 2007. “För närvarande har vi 15 Valk Welding-robotar: 7 installerade i Soumagne och 8 i Polen. Totalt sett har företaget 3 typer av robotstationer: 9 system avsedda för små, manuellt laddade delar, 3 system för mellanstora delar och de sista 3 är avsedda för helt monterade släpvagnar. Antalet robotsvetsade delar har ökat kraftigt under de senaste åren. På grund av fler försvetsade delkomponenter kan fler produkter tillverkas - vilket innebär att huvudsyftet med robotiseringen är uppfyllt. Nya robotstationer ökade produktionstiderna för utvalda släpvagnar med cirka 25 %”, säger Piotr Knopkiewicz.

Kraften i samarbetet

“När det kommer ett beslut om att flytta monteringen av en del från en fabrik till en annan och det är motiverat att även flytta underkomponenterna, skickar vi enkelt program mellan våra liknande robotstationer i Belgien och Polen. Det är också möjligt att göra ett program för robotarna som finns i den andra fabriken, vilket är till stor hjälp.
Vi har specialister med många års erfarenhet på båda våra anläggningar. Vid skador eller oväntat beteende kan vi rådgöra med varandra för att se vad vi kan göra för att åtgärda problemet. Men vi har också kontakt med Valk Welding. Alla jag har talat med var otroligt hjälpsamma och varje problem vi hade löstes med en enorm reaktionshastighet.”

Senaste steget framåt

Det finns områden där robotarna visar sitt främsta framträdande. Vårt senaste steg framåt var att använda ARC-EYE-tekniken för att svetsa plattformar för balvagnar. Den här släpvagnen är nästan 10 meter lång och har ett antal svetsar som stäcker sig längst hela vagnen. Att svetsa den för hand brukade vara både obehagligt för svetsaren och svetsen gjordes i många kortare segment. Tack vare ARC-EYE-laserkameran som är monterad på roboten kan vi placera en kontinuerlig svets på hela släpvagnens längd, eftersom kameran leder roboten perfekt längst fogen.

Utvidgning av robotinfrastrukturen

Under de kommande åren vill vi utöka vår robotinfrastruktur. Genom att öka utbudet av robotsvetsade delar kommer fler manuella svetsare att kunna arbeta med produkter som är för komplexa för roboten. På så sätt kommer vi att nå två mål: bättre kvalitet på underkomponenterna och mer arbetskraft för utmanande jobb. Det är viktigt att optimera resurserna på bästa möjliga sätt, så den här synergin fungerar utmärkt hittills.

Sammanfattningsvis hjälper oss att ha en avancerad teknik vid vår sida att ge våra kunder produkter av kanske bästa kvalitet och vi kommer säkert att fortsätta vårt samarbete med Valk Welding.

www.joskin.com

Ladda ner hela Valk Mailing

LIKNANDE

Kontakt

Vi är glada att tillsammans med dig hitta lösningar för dina frågor angående (svets-) automatisering. Vi letar efter förbindelsen och föredrar att vara partner än leverantör.