Logo

Osvědčená technologie pro svařování nejen kotlových těles

Společnost Spanner SK, k.s., z Považské Bystrice je firma se stabilní zakázkovou produkcí v oblasti kovoobrábění a součást německé skupiny Spanner Group s více než 60-letou tradicí ve strojírenském průmyslu. Dnes se zabývá komplexním zpracováním plechů, výrobou svařovaných sestav a montážních celků na klíč - od návrhu designu až po finální výrobek. Intenzivně také usiluje o to, aby vyráběla i produkty pod svou značkou - výsledky vlastního výzkumu, vývoje i konstrukce - a uspěla s nimi na minimálně evropském trhu. Tomu odpovídají i masivní investice do rozvoje firmy. Jednou ze zatím posledních je robotizace svařovacích procesů realizována firmou Valk Welding.

Spanner SK

Svařování jako základ produkce

Jak říká ředitel Spanner SK, Patrik Lišaník, zhruba 95 procent zdejší produkce se exportuje, zejména do Německa a Rakouska. Většina produkce je určena pro energetiku, odpadové hospodářství, dřevozpracující průmysl, stavebnictví.
Typickými produkty kusové či malosériové zakázkové výroby Spanner SK jsou kotle na biomasu, tepelné výměníky, součásti filtračních systémů, balicích zařízení nebo zařízení pro sběr, třídění a recyklaci odpadů. “Zpracováváme plech, svařujeme, montujeme. Nabízíme buď finální výrobky nebo produkty v různém stupni rozpracovanosti. Téměř všechny konečné výrobky i části výrobků obsahují svařované sestavy, proto říkáme, že svařování je pro nás základ produkce a představuje gró naší přidané hodnoty, “ vysvětluje pohnutky firmy investovat do rozvoje svařovacích technologií její ředitel. Dodává, že důvodem automatizace svařování je i dlouhodobý nedostatek svařovacího personálu. “Potřebujeme vysoce kvalifikovaných lidí, ty také máme, ale je problém najít nové. Tím, že jsme v Považské Bystrici, kde je několik desítek dalších firem zaměstnávajících svářeče, je trh vyčerpaný, “doplňuje P. Lišaník.

Valk Welding dal nejzodpovědnější nabídku

Studie robotizovaného svařovacího pracoviště si dal Spanner SK zpracovat třem etablovaným firmám. Finální výběr dodavatele technologie však podle P. Lišaník nakonec nebyl složitý. “Nabídka od Valk Welding byla, jednoduše řečeno, technicky nejzodpovědnější. Od začátku byla komunikace mezi námi otevřená a řešení, která nám Valk Welding předkládal, jsme považovali za rozumné a kvalitní. Bylo pro nás velmi důležité, že mají realizované aplikace v podobných typech provozů, jako jsme my. To konkurenčním firmám chybělo, představili nám sice jisté reference, ale ty se orientovali spíše na velké série, nebo například na svařování v automotive. Valk Welding nám také velmi rychle dokázal připravit produktové vzorky na svých zařízeních v technickém centru v Paskově. Ukázali nám, že to s jejich technologií jde. Konkurenční firmy to nenabídly, reálně neměli pracoviště, kde by toto mohly provést. I to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli pro Valk Welding, “ uvádí ředitel Spanner SK pan Lišaník.
Samotná realizace robotického svařovacího pracoviště netrvala podle P. Lišaník dlouho. Od dodávky technologie po předání pracoviště to trvalo týden, do dvou týdnů se svařovaly první kusy. “Dodržely se termíny, zorganizovaly se školení pro lidi, a to i přesto, že všechno komplikovala pandemická situace,” říká.

Druhé robotické pracoviště do roka a do dne

Svařovací portálové pracoviště v Spanner SK tvoří průmyslový robot Panasonic TL-1800WGH3 s integrovaným svařovacím zdrojem. Robot je zavěšen na stojanu (šibenici), která se pohybuje po pojezdu dlouhém osm metrů. Robot tak může obsluhovat dvě pracovní stanice. V jedné stanici je umístěno dvouosé polohovadlo, na kterém se svařují komplikovanější výrobky většinou krychlového tvaru, druhá stanice je jednoosá a upínacím rámem, kde se mohou svařovat delší svařence s délkou až 4,5 metru.
“Snažili jsme se celé pracoviště udělat co nejuniverzálnější, abychom robotické svařování využili pro co nejvíce našich produktů. Úmyslně jsme ho proto částečně předimenzovali, hmotnostně i rozměrově, “vysvětluje koncept P. Lišaník. Robotizované pracoviště je v řádném dvousměnném provozu od října 2020 a získané zkušenosti za ten čas potvrzují správnost rozhodnutí robotizovat a rovněž výběr Valk Welding jako dodavatele.
“Svařování robotem je zhruba 3 až 4 krát rychleji, oproti člověku, pokud máme na mysli čistý svařovací čas,” popisuje p. Lišaník a doplňuje, že díky tomu mohli svářeče zbavit části rutinních i fyzicky těžkých svařovacích operací. “Zručné svářeče jsme přesunuli na činnosti, které robot nedokáže zrealizovat. Původní počet svářečů se přitom nemění, spíše chceme, aby nám - v rámci možností trhu - ještě narostl. Významným přínosem je výrazné snížení chybovosti svařování. Tyto typy svarů se zkoušejí tlakově a zkoušky nám ukázaly podstatně lepší výsledky při robotickém než při ručním svařování. Víceméně konstantní vysoká kvalita, je jeden z největších benefitů robotického svařování, “vysvětluje.
Celkovou spokojenost zřejmě nejlépe ilustruje fakt, že v červnu 2021 firma Spanner SK uzavřela smlouvu o dodávce druhého robotizovaného pracoviště od Valk Welding, tentokrát specializovaného na svařování tepelných výměníků. Hotové by mělo být na podzim tohoto roku. Podle P. Lišaníka opět rozhodlo, že Valk Welding předložil nabídku s nejlepším poměrem cena/výkon.

Nové možnosti s offline programováním

Robotizace svařování má v Spanner SK i širší rozměr vzhledem k plánům rozvoje firmy. Zda bude druhé robotické pracoviště nadlouho posledním, ukáže podle ředitele firmy až čas.
“Záleží to od vytíženosti a naplněnosti zakázkovou výrobou. Otevírají se nám dveře i k jiným zákazníkům a možná i k větším sériím. K takovým, které jsme dosud nedělali z nedostatku kapacit, či kvůli ceně. Obvykle je to tak, když máte nový stroj, jste nejprve rádi, že běží, funguje bez problémů a až následně se ukáže, že vám vytvořil nové možnosti k novým zakázkám a zákazníkům. I s prvním robotizovaným pracovištěm od Valk Welding to tak bylo. Zákazník násobně navýšil objemy, které máme pro něj vyrobit. Bez robotizace by to nešlo, kapacity byly limitovány, “uvádí P. Lišaník.
Aktuálně věnují pozornost v Spanner SK offline programování. “Začali jsme ho využívat ve zvýšené míře až v poslední době, kdy jsme se naplno sžili s novým pracovištěm, zvládli funkcionalitu robota, která byla nová pro všechny. Našim cílem je - a to i v souvislosti s druhým objednaným svařovacím robotem - připravit programy na celou naši produkci, jakoby do zásoby. Programátoři už na tom pracují, abychom byli připraveni, když přijde opakovaná zakázka. Tím, že jsme zakázková malosériová výroba, víme, že se nám už i zakázku s pěti a více kusy vyplatí přesouvat na robotizované pracoviště. A myslím, že to bude i jediná cesta do budoucnosti, “uzavírá P. Lišaník.

www.spanner.sk

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.