Logo

Severoirský výrobce návěsů svařuje podsestavy ve velké variabilitě a malých objemech

Silný nedostatek profesionálních svářečů byl důvodem pro severoirského výrobce návěsů BMI Trailers z Dungannon, aby udělal krok ke svařovací robotizaci. Tento výrobce nyní svařuje kompletní stěny, podlahy i příčky a zadní dveře pomocí instalace svařovacího robotu Valk Welding. Díky použití maker jako součásti programovacího systému QPT bylo možné drasticky zkrátit dobu programování jednotlivých položek. Dobrým příkladem nasazení robota v prostředí s vysokou variabilitou a malých objemech výrobků.

Jistě poté, co mají severoirské a anglické společnosti po referendu o brexitu stále menší a menší přístup k zahraničním pracovníkům, nedostatek profesionálních svářečů ve Velké Británii se dále zvýšil. Pro severoirského výrobce přívěsů BMI Trailers to byla doba, kdy je třeba se začít zabývat automatizací/robotizací velmi vážně. Jak však toto vyřešit, když odbornost dodávat tyto typy řešení není lokálně k dispozici? Videa z YouTube o robotizaci svařování u výrobců návěsů/přívěsů přivedou generálního ředitele Richarda Ogle na stopu společnosti Valk Welding.

BMI Trailers

Svařování hliníkových bočních stěn

Richard Ogle viděl největší výzvu v robotickém svařování hliníkových bočních stěn. "Vzhledem k tepelné roztažnosti hliníku se během svařování mění poloha svarového švu." Ruční svářeč toto může korigovat, ale každý svářeč to dělá po svém. Výsledek proto nikdy není konzistentní “. Během návštěvy nizozemského veletrhu „Metavak“ přednesl Richard Ogle otázku automatizace této výroby řadě dodavatelů robotických systémů. „Pouze Valk Welding nám s tím dokázal pomoci, a to byl začátek plodné spolupráce,“ říká výrobce přívěsů/návěsů.

Sledování svarové spáry

Se systémem sledování svaru Arc-Eye vedeným laserem společnost Valk Welding prokázala, že dokáže s robotem svařovat svary v hliníkových sestavách přesně a důsledně s vysokou kvalitou. Koncept instalace svařovacího robota pro BMI Trailers spočíval kromě svařovacího robota TM1400 WG3 umístěného na pojezdu v délce 30 metrů, laserové kamery Arc-Eye CSS a integrovaného odsávání zplodin vznikajících při svařování. Nakonec společnost BMI Trailers pověřila společnost Valk Welding vytvořením programů pro různé produkty, aby bylo možné zahájit výrobu co nejrychleji. Před uvedením do provozu absolvovali Richard Ogle a dva zaměstnanci školení programování robota ve Valk Welding v Alblasserdamu, tak aby mohli využít možností nového stroje na maximum.

Nyní vyrobíme více se stejným počtem zaměstnanců.

Richard Ogle

Vysoká variabilita / malé objemy

Během spouštěcí fáze se ukázalo, že počet variant v rozměrech bočních stěn byl větší, než se očekávalo. Aby společnost Valk Welding co nejvíce omezila programovací práci, použila programovací systém QPT (Quik Programming Tools) . Tento software umožňuje vytvářet komplexní programy ze základních předpřipravených stavebních kamenů, které jsou kopírovány a jinak modifikovány pro použití v rámci celkového programu, tyto operace jsou automatizovány použitím maker v rámci DTPS (off-line programovací systém pro robotická zařízení Valk Welding). Uživatelé s vlastním parametrizovatelným produktem takto mohou vytvářet programy mnohem rychleji. Pro BMI to znamená rychlejší vytváření programů a tím daleko vyšší produktivitu i v režimu velké variability a malých objemů

Zvýšení kapacity a kvality

Richard Ogle: „Po několika úpravách v přípravné fázi jsme již měli proces po 6 měsících plně pod kontrolou, kvalita svařování se výrazně zlepšila a kapacita se zvýšila. Svařovací robot nyní dodává výkon, který se rovná produkci 8 svářečů. Nyní tak svařujeme všechny boční stěny, podlahy a zadní dveře na svařovacím robotu. Co nám rovněž vyhovuje je rychlost přezbrojení mezi svařováním hliníku a oceli.
Našim dalším cílem je svařování rámu podvozku, který nyní vyrábíme externě, robticky pomocí dalšího svařovacího robota. Covid-19 bohužel prozatím tyto plány pozastavil. “

Vynikající podpora

Skutečnost, že BMI Trailers dokázala tak rychle provést přechod na robotické svařování, je částečně způsoben vysoce kvalitní servisní podporou od společnosti Valk Welding, říká Richard Ogle. "Například zaměstnanec organizace Valk Welding zde byl během počáteční fáze 3 týdny, aby optimalizoval přípravu práce a odpovídal na praktické otázky. To přesně to, čemu my říkáme opravdová podpora “!
www.bmitrailers.com

Každý přívěs musí být dodán s kontrolním číslem irského národního odboru silničního provozu. Společnost Valk Welding pro tento účel dodala aplikaci, pomocí které robot svařuje číslo na zvláštní kovovou desku, kterou lze po kontrole přímo připevnit k přívěsu.

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.