Logo

Svařovací robot pomáhá na svět motorizovaným kolečkům a vozíkům

Isolit Bravo je ryze česká firma jejíž historie sahá do dvacátých let minulého století.
V Jablonném nad Orlicí byla tehdy založena lisovna bakelitu Isolit na jejímž půdoryse byla začátkem 90. let zahájena činnost firmy Isolit-Bravo s.r.o., která se v současné době zabývá zejména dodávkami plastových komponent pro automobilový průmysl, výrobou forem pro lisovaní plastů, výrobou malých domácích spotřebičů, kovovýrobou a dalšími činnostmi.
Jedním z projektů, který tvoří nosný výrobní program Isolit Bravo je pak výroba motorizovaných zahradních koleček a vozíků pod názvem „Motúčko“.
Tento projekt je „dítětem“, majitele a ředitele firmy pana Kvido Štěpánka a spatřil světlo světa před cca 14 lety, kdy měl být vhodným doplnění rozmanitého sortimentu výroby firmy Isolit Bravo.

Isolit Bravo

„Po úspěšném startu projektu, se nám podařilo vyvinout další variace těchto elektrifikovaných pomocníků pro zahradu, les, sad a jiná prostředí, která vyžadují transport různorodého materiálu zejména v členitém a jinak náročném terénu. V této chvíli dodáváme více než 90 modelů těchto koleček a vozíků,“ říká pan Kvido Štěpánek.

Nárůst výroby

Díky dobrému řemeslnému zpracování a promyšlené koncepci založené na použití speciálních stejnosměrných motorů a speciální planetové převodovky se Isolit Bravo podařilo expandovat i na trhy mimo Českou republiku, a to prakticky po celé Evropě.
To však znamenalo také zvýšené nároky na výrobní kapacity. V této chvíli se číslo dodaných výrobků se značkou „Motúčko“ blíží 50 000 dodaných kusů všech nabízených modelů.
Bylo tedy nutné analyzovat jednotlivé výrobní kroky a hledat, kde by bylo možno výrobu zefektivnit, zjednodušit.

Svařování

Jelikož rámy všech koleček i vozíků jsou z logických důvodů ocelové velmi podstatnou část výroby tvoří obloukové svařování, které dává vzniknout rámům všech potřebných tvarů a rozměrů.
Automatizace nebo lépe robotizace tohoto procesu tak byla jedním z prvních adeptů na efektivnější výrobu.

Mnoho typů v menších sériích

„I přes vysoká čísla dodaných kusů, vyrábíme poměrně široké portfolio modelů koleček i vozíků, proto potřebujeme svařovat jednotlivé díly v menších sériích tak abychom mohli plnit jednotlivé objednávky tak jak postupně přicházejí,“ říká pan Maťo hlavní technik strojního parku Isolit Bravo a dodává, „hledali jsme proto partnera, který disponuje know-how právě pro náš charakter výroby.“

Testy a zkoušky

Jelikož technologie robotického svařování byla ve firmě Isolit Bravo novinkou, bylo třeba prověřit realizovatelnost celého projektu, a tak pomoci zákazníkovi v rozhodování, jakou cestou se má na tomto poli vydat.
V technickém centru Valk Welding v Paskově proto byly provedeny testy svařování celých rámů motorizovaných koleček z řady „Motúčko“. Zcela zásadním nástrojem se při provádění testů ukázalo použití technologie Quick touch, která umožňuje eliminaci drobných nepřesností přípravy výroby a zaručuje, že i přes tyto bude dosaženo perfektního výsledku.
Během testů byly rovněž navrženy úpravy svařovacích přípravků, tak aby byla zachována dostupnost jednotlivých svarů a zároveň byla zajištěna rozměrově stabilní výroba.

Finální konfigurace

Po několika diskusích byla jako optimální konfigurace robotického systému pro zamýšlené výrobní dávky zvolena koncepce robotického systému nazývána FRAME-H. Jedná se o robotický systém osazený dvěma pracovními stanicemi, každá z nich vybavena polohovadlem o nosnosti 500 kg.

Náběh robotické výroby

Zvolená koncepce stroje umožňuje jeho praktickou kompletní přípravu v závodě dodavatele. Proto byla jeho instalace na finálním místě v prostorách zákazníka otázkou jednoho dne. A protože se využilo poznatků získaných provedením výše zmíněných testů, byl rozjezd robotického svařování prvních rámů „Motúček“ velmi rychlý.

Efektivní výroba na moderním stroji

Pan ředitel Štěpánek stručně shrnuje: „Nasazení svařovacího robota pozvedlo úroveň naší kovovýroby na další úroveň. Valk Welding se v celém tomto procesu robotizace našeho svařování ukázal jako správný a spolehlivý partner. V této chvíli jsme schopni efektivně vyrábět a dále rozšiřovat portfolio jednoho z našich hlavních úspěšných vlastních výrobků.“

„I díky urychlení výroby se nám otevřely ruce pro další projekty. Například jsme vyvinuli a odeslali na Ukrajinu několik speciálních Motúček Trailblazer – pozemních dronů, které v okolí Bachmutu pomáhají Ukrajinské armádě při záchraně zraněných vojáků,“ uzavírá pan Štěpánek.

www.isolitbravo.cz

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.