Logo

Společnost Kemeling je průkopníkem v oblasti plastů díky robotickému svařování

Společnost Kemeling Kunststoffen v Naaldwijku vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní průmyslové plastové nádoby, nádrže, studny, boxy a skříně s pomocí robota. Společnost byla průkopníkem této technologie již před 6 lety a nyní disponuje 3 instalacemi svařovacích robotů, s jejichž pomocí vyrábí kulaté a obdélníkové plastové výrobky ve větším množství. "Roboti podporují zaměstnance a přebírají práci tam, kde se stává monotónní. Díky robotům můžeme nyní obsluhovat nové trhy s většími množstvími a rozměry, na které jsme dříve nebyli vybaveni, říká majitel Robert Kemeling.

Kemeling Kunststoffen

Společnost Kemeling Kunststoffen vyrábí mimo jiné plastové výrobky pro zahradnictví, stavbu jachet, úpravu vody a hasičské odvětví. Většinou pro skladování pevných a kapalných látek. Společnost tyto výrobky vyrábí převážně z plochých plastových desek z PE, PE a PP o tloušťce od 6 do 30 mm. Tyto desky jsou řezány na míru a frézovány do obrysů, poté jsou jednotlivé komponenty sestaveny do konečného výrobku pomocí tepelného svařování.

Vlastní experimenty

Robert Kemeling: "Kvalitní spojení dílů z plastových desek vyžaduje certifikovaného svářeče. Manipulace se svařovacím extrudérem je však také ergonomicky náročná, zejména při větším množství a rozměrech. Naším nápadem proto bylo implementovat robota se svařovacím extrudérem, který by zpočátku automatizoval monotónní svařovací operace. Po experimentech s použitým robotem jsme náš koncept předložili integrátorovi robotů, společnosti Valk Welding. Ti jej vyvinuli do podoby funkční robotické buňky, s níž jsme mohli svařovat kruhové nádrže o průměru až 3 m uvnitř i vně. Robot je umístěn na základní desce společně s polohovadlem otáčející se rychlostí, se kterou extrudér dokáže držet krok".

Nové možnosti

"S robotem jsme dosáhli významných úspor mzdových nákladů a mohli jsme zvýšit kvalitu. Zvýšila se výrobní kapacita, protože 1 zaměstnanec nyní mohl pracovat na 2 zásobnících současně. Robot navíc pracuje v neustálém nepřerušovaném pohybu, což vede k trvale vysoké kvalitě. Pro naše zaměstnance to znamenalo menší zátěž. Brzy nám bylo jasné, že použití robota nabízí nové možnosti, jak splnit požadavky, které dříve byly nad naše možnosti. Například jsme vyrobili 200 nádrží pro farmu na řasy a více než 200 skútrů s plastovými nádobami pro společnost PostNL."

Profesionalizace

Krátce poté se společnost přestěhovala do většího sídla, kde byl prostor pro druhou větší podobnou robotickou buňku. Kemeling také digitalizoval výrobu, zvýšil organizaci na vyšší úroveň a rozšířil oddělení frézování. "Tyto investice vedly ke snaze o profesionalizaci, díky níž jsme za posledních šest let dosáhli zdravého 55% růstu tržeb.

Třetí robotická buňka pro pravoúhlé výrobky

Poslední dva roky společnost Kemeling pracovala na přípravě robotické buňky, která bude schopna tepelně svařovat i obdélníkové výrobky. (např. nádrže pro úpravu vody a nádrže pro hasební systémy". Nyní je pro tento účel k dispozici velké zařízení, rovněž od společnosti Valk Welding, kde se robot zavěšený na “šibenici” pohybuje po podélném pojezdu . Díky tomu pak dosáhne svařovacím extrudérem do všech potřebných bodů uvnitř výrobku. Bez robotů bychom takto velké výrobky nemohli vyrábět."

Řešením není pouze robot

"Většina znalostí a zkušeností se týká toho, jak kompenzovat změny tvaru a velikosti, ke kterým dochází v důsledku zahřívání. Tyto znalosti jsme zaznamenali do offline programovacího a simulačního softwaru společnosti Valk Welding. Ten nabízí i možnost parametrického programování. Díky tomu provádíme zakázkovou práci na základě standardizace. Stačí upravit pouze rozměry. Nemusíte tedy každý nový výrobek kompletně přeprogramovávat. Software je tedy důležitou součástí procesu. Samotný robot nestačí," zdůrazňuje Robert Kemeling.

Člověk nadále vede

Roboty převzaly velkou část monotónní práce od certifikovaných svářečů. "Člověk však stále zůstává vedoucím faktorem výroby. Využití robotů vnímáme jako podpůrné, s důrazem na spolupráci. Zatímco roboti svařují, naši zaměstnanci provádějí přípravné práce a odborné operace. Výhodou je úspora mzdových nákladů, vyšší a konzistentní kvalita, větší množství a úleva pro naše zaměstnance. Díky instalaci 3 robotů se nám otevírají nové trhy a výrobky," uzavírá Robert Kemeling.

www.kemeling.nl

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.