Logo

Úspěšná spolupráce v kusové výrobě

Společnost STAS, výrobce samovykládacích a sklápěcích návěsů/přívěsů, spolupracuje se společností Valk Welding již 18 let a za tu dobu prošla významným vývojem v oblasti automatizace a IT. Společnost do značné míry integrovala svůj prodej, inženýring a výrobu se silným zaměřením na vývoj softwaru. Společnost STAS je proto průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a za oba své výrobní závody získala v Belgii ocenění “Továrna budoucnosti”. “V rámci Továrny budoucnosti je prvořadá ‘organizace zaměřená na člověka’, což se do značné míry odráží ve způsobu, jakým jsme automatizovali výrobu, zejména oddělení svařování,” říká Patrick Hugelier, senior inženýr automatizace.

Společnost STAS je v oblasti automatizace svařování na začátku. K tomuto rozhodnutí ji vedl nedostatek svářečů na konci 90. let. V roce 2007 dodala společnost Valk Welding společnosti STAS první svařovací roboty pro její závod v Doorniku, kde se vyrábějí návěsy s posuvnou podlahou. Tato úspěšná spolupráce přerostla v dlouhodobé partnerství, které v loňském roce vyústilo v dodávku velké instalace svařovacích robotů pro hlavní závod ve Waregemu. Zde se vyrábějí hliníkové sklápěcí vozy.

Hliníkové sklápěče

Společnost STAS se svými hliníkovými návěsy se zaměřuje na přepravu sypkých materiálů. Dopravci používající tyto vozy kladou velký důraz na stabilitu, spolehlivost a nízkou hmotnost vozidla. Svařování hliníkových panelů vyžaduje zvláštní pozornost kvůli specifickým problémům, jako je nízký bod tání a vysoké riziko kontaminace svarové lázně. V předchozích instalacích v Doorniku používala společnost STAS mnoho krátkých robotických programů v rámci každého projektu, tento přístup umožnil i méně kvalifikovaným operátorům úspěšně celý proces obsluhovat. Kombinace řídicího softwaru společnosti STAS a odborných znalostí robotů společnosti Valk Welding pak prokázala, že lze dosáhnout stabilního procesu i pro složité projekty,” pokračuje Patrick Hugelier.

Šest svařovacích robotů

Projekt, který společnost Valk Welding nedávno realizovala ve společnosti STAS, se skládá ze dvou výrobních linek s celkem šesti svařovacími roboty. Tato zařízení slouží k výrobě hliníkových podlahových panelů a bočnic pro sklápěče. Díky tomuto projektu může společnost STAS výrazně zkrátit dodací lhůty výroby. Hugelier dodává: “Výchozím bodem byla vždy vysoká uživatelská přívětivost zařízení. Stroj se musí přizpůsobit lidem, ne naopak. To bylo řešeno především prostřednictvím softwaru. V rámci tohoto nastavení jsou nyní naši svářeči kontrolory procesů a kvality, což přináší vyšší přidanou hodnotu celé organizaci.”

Vývoj vlastních softwarových nástrojů

“Interně jsme již dávno zřídili oddělení automatizace, které úzce spolupracuje se softwarovými inženýry společnosti Valk Welding,” říká Hugelier. “Díky kombinaci našeho vlastního řízení strojů a softwaru ROSE společnosti Valk Welding můžeme v rámci nového zařízení řídit, monitorovat a upravovat výrobu. Vytvořili jsme také vlastní propojení s naším balíkem ERP. Dá se říci, že důležitá část úspěchu automatizace ‘přátelské k člověku’ spočívá v softwaru.”

SQUADRON

Na tomto základě se zrodila divize SQUADRON. Prostřednictvím divize SQUADRON nabízí společnost STAS své znalosti a zkušenosti, aby pomohla dalším malým a středním výrobním podnikům s komplexním přechodem na digitální technologie. Kromě automatizace svařování se SQUADRON stará také o propojení záležitostí souvisejících s IT, jako je integrace ERP a MS Power Apps, s provozními záležitostmi, jako je řízení projektů, vývoj uživatelsky přívětivého softwaru a vizualizace výrobních dat.

Výroba jednoho kusu

Divize SQUADRON vyvinula balíček ERP s konfigurátorem vozů pro STAS, který umožňuje prodejcům konfigurovat všechny dostupné varianty. Po převedení konfigurace na objednávku se tato data automaticky řídí a generují programy pro nákup materiálu, plánování výroby a svařování. Tímto způsobem může STAS dosáhnout kusové výroby, podobně jako v automobilovém průmyslu.

Výzva

“Dalším krokem je další integrace s cílem ještě více omezit pomocné činnosti a ušetřit náklady. Cílem je přidávat hodnotu pouze konečnému výrobku a eliminovat veškerý odpad. Stále jsme také na začátku, pokud jde o zpracování dat. Pokud se nám podaří data zpracovávat pomocí umělé inteligence, měli bychom být schopni online iniciovat preventivní opatření, abychom předešli prostojům. Realizace tohoto cíle bude v budoucnu vzrušující výzvou,” říká Hugelier.

www.stas.be, www.squadron.be

Stáhněte si celý Valk Mailing

Související

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.