Logo

Ökad produktionseffektivitet på Chemet S.A.

CHEMET-koncernen, som omfattar CHEMET S.A. i Polen och CHEMET GLI SAS i Frankrike, är Europas största leverantör av ett komplett utbud av produkter och tjänster för LPG och andra flytande gaser. I dag är företaget den största europeiska tillverkaren av lösningar för lagring och transport av LPG, som täcker nästan hela distributionskedjan: från stationära hushållstankar till flaskor, stora lagringstankar, moduler för LPG stationer, tankbilar och tankar för järnvägstransporter. CHEMET-koncernen har nästan 80 års erfarenhet av konstruktion, utveckling och tillverkning av tryckkärl för olika farliga medier (LPG, LNG, ammoniak, klor, väte). CHEMET erbjuder sina tjänster både till multinationella och enskilda kunder.

Chemet S.A.

I början fanns det farhågor

Införandet av den nya robotsvetsningstekniken väckte till en början många farhågor. Svetsning av delar till järnvägsvagnar kräver extremt strikta standarder och upprätthållande av snäva toleranser. Nivån höjs också av det mycket viktiga faktum att det rör sig om tankvagnar som används för att transportera farliga ämnen. “Efter en inledande analys av de delar, underenheter och sammansättningar som vi ansåg hade störst chans att lyckas inledde vi diskussioner med Valk Welding för att identifiera alla våra krav samt de potentiella risker som kunde uppstå under projektet. Genomförandet av robotstationer för svetsning av enheter och underenheter av tankfästen och bilramar var en extraordinär utmaning”, säger Artur Lepszy, svetstekniker på CHEMET S.A.

Införande av en robotarbetsstation i tillverkningen

“För att öka förtroendet för att implementeringen av en ny robotsvetsteknik ska lyckas är det klokt att dra nytta av yrkesverksammas erfarenhet och expertis. Vårt val var självklart. Utrustningen köptes som en komplett station inklusive implementering i produktionen. För att se om leverantören uppfyllde våra krav utförde vi svetstester på våra arbetsstycken hos Valk Welding. De utförda testerna gjorde det möjligt för oss att finjustera specifikationsparametrarna för de enskilda arbetsstationerna så att de helt uppfyllde kraven och målen för robotisering av hela processen.” - Säger Michal Majzner, senior konstruktör med ansvar för implementeringsprocessen för svetsrobotar på CHEMET S.A.

CHEMET anpassade robotsvetsningen under en redan befintlig produktionsprocess. Man utformade också svetsfixturer för att klämma fast de delar som ska svetsas i ramar, vilket gör hela processen så repeterbar som möjligt. Valk Welding programmerade hela svetsprocessen för de delar som CHEMET valt ut för robotstationen. Detta gjorde att produktionen kunde starta nästan omedelbart.
Virtuell offline robotprogrammering är en mycket användbar funktion för så stora och komplexa program. Som ett resultat av detta tar det bara några minuter i stället för timmar att ändra eller förbättra ett arbetsprogram.

Uppgifter för svetsrobotar på CHEMET

Robotar gör det möjligt att avsevärt påskynda produktionsprocessen, eliminera repetitiva och långvariga mänskliga arbetsuppgifter och, viktigast av allt, säkerställa hög och reproducerbar kvalitet på svetsförbanden. För närvarande svetsar robotar bussningar och stödpinnar för LPG-tankar, delar av vagnsramar som underenheter och stora delar av vagnsramar (så kallade skenor) på vilka tryckkärl monteras.

Stora dimensionsavvikelser - kan roboten hantera det?

“Att konstruera nya verktyg har bidragit till att minska avvikelserna, men vi kan inte minska dem till noll. Därför måste roboten vara utrustad med en komplett uppsättning sensorer så att den själv kan övervaka arbetsstyckets position och automatiskt korrigera rörelsebanan. Detta inbegriper användning av “Touch Sense” teknik för svetstråden. Det unika med “Touch Sense” i Valk Welding-svetsroboten ligger i den ökade detektionsspänningen, vilket avsevärt ökar noggrannheten och repeterbarheten i detekteringen, även på starkt förorenade arbetsstycken”, säger Paweł Kałuża, chefssvetsare på CHEMET S.A.

Förändringar till följd av robotar

Företagets målkriterium före införandet av robotarbetsstationen var att öka produktionskapaciteten med minst 50 %. Men framför allt höjdes också kvaliteten avsevärt tack vare den totala repeterbarheten i hela processen. “Robotiseringsprocessen är en kontinuerlig process där tekniken ständigt utvecklas och problem löses som tidigare inte ansågs relevanta eller ens uppmärksammades. Hittills är vi ändå mycket nöjda med robotiseringen av utvalda arbetsstationer, eftersom den inte bara gör produktionen mer flexibel och snabbare, utan också ökar kvaliteten på de produkter som CHEMET tillverkar”, säger Katarzyna Głowik - teknisk direktör på CHEMET S.A.

Varför Valk Welding?

Samarbetet med leverantören av robotinstallationen slutar inte i samband med att roboten köps, utan planeras som en kontinuerlig process. Det börjar med den gemensamma utvecklingen av konceptet för den mest optimala båsen, följt av valet av lämpliga verktyg, därefter ett omfattande och effektivt genomförande av projektet i verkligheten och avslutas med utbildning av de anställda som sköter den robotiserade anläggningen. Det tekniska genomförandet av programmen vid uppstarten av stationen är en sak, en annan - lika viktig - är leverantörens inställning till stöd efter försäljningen. Teamet på Valk Welding ger stöd när det gäller att skapa nya program och ta över roboten för att arbeta med realiseringar för nya produktgrupper. “Det som var avgörande för vårt beslut var Valk Weldings erfarenhet av svetsning av enorma konstruktioner, deras kunskaper om programmering och tillgång till DTPS-programvara för virtuell offline robotprogrammering i 3D”, säger Artur Lepszy CHEMET S.A.

Framtidsplaner

“Baserat på den förvärvade kunskapen och färdigheterna funderar vi ständigt på att utöka antalet robotinstallationer i vår organisation. Vi vet redan att det finns en mycket stor sannolikhet för att vi inom en snar framtid återigen kommer att kunna skriva om en lyckad implementering av fler robotar på vår produktionslinje.” - säger Michal Majzner CHEMET S.A.

www.chemet.eu

Download den fulde Valk Mailing

RELATEREDE

Kontakt

Vi vil gerne tænke sammen med dig, når vi skal finde løsninger til din (svejse)automatisering, svejsetråd og svejsetilbehør. Vi søger forbindelsen og foretrækker at være en partner frem for en leverandør.