Logo

Zvýšení efektivity výroby ve společnosti Chemet S.A.

Skupina CHEMET, do které patří CHEMET S.A. v Polsku a CHEMET GLI SAS ve Francii, je největším evropským dodavatelem celé řady výrobků a služeb pro trh s LPG a dalšími kapalnými plyny. V současné době je největším evropským výrobcem řešení pro skladování a přepravu LPG, která pokrývají téměř celý distribuční řetězec LPG: od stacionárních domácích nádrží až po lahve, velké skladovací nádrže, moduly LPG stanic, cisterny a železniční cisterny. Skupina CHEMET má téměř 80 let zkušeností s navrhováním, vývojem a výrobou tlakových nádob pro různá nebezpečná média (LPG, LNG, čpavek, chlor, vodík). Společnost CHEMET poskytuje své služby jak nadnárodním, tak individuálním zákazníkům.

Chemet S.A.

Na počátku byly obavy

Zavedení nové technologie robotického svařování zpočátku vyvolávalo řadu obav. Svařování dílů pro železniční vozy vyžaduje mimořádně přísné normy a dodržení úzkých tolerancí. Laťku zvyšuje také důležitý fakt, že se jedná o cisternové vozy používané k přepravě nebezpečných materiálů. “Po úvodní analýze dílů, podsestav a sestav, u kterých jsme cítili největší šanci na úspěch, jsme zahájili jednání se společností Valk Welding, abychom konzultovali všechny naše požadavky a také zjistili jaká potenciální rizika by mohla během projektu nastat. Implementace robotických stanic pro svařování sestav a podsestav podpěr nádrží a rámů vozů byla mimořádnou výzvou,” řekl Artur Lepszy, technolog svařování ve společnosti CHEMET S.A.

Implementace robotického pracoviště ve výrobě

“Pro zvýšení důvěry v úspěch implementace nové technologie robotického svařování má smysl využít zkušeností a odborných znalostí profesionálů. Naše volba byla jasná. Zařízení bylo zakoupeno jako kompletní stanice včetně implementace do výroby. Abychom zjistili, zda dodavatel splňuje naše požadavky, provedli jsme ve společnosti Valk Welding zkoušky svařování na našich výbrobcích. Provedené testy nám umožnily doladit parametry specifikace jednotlivých pracovních stanic tak, aby plně vyhovovaly požadavkům a cílům robotizace celého procesu,”Říká Michal Majzner, vedoucí konstruktér odpovědný za proces implementace svařovacího robota ve společnosti CHEMET S.A.

Společnost CHEMET přizpůsobila robotické svařování v rámci již existujícího výrobního procesu. Byly také navrženy svařovací přípravky pro upínání svařovaných dílů v podobě rámů, aby byl celý proces co nejvíce opakovatelný. Společnost Valk Welding naprogramovala kompletní proces svařování dílů vybraných ve společnosti CHEMET pro robotickou stanici. To umožnilo téměř okamžité zahájení výroby.
Virtuální offline programování robota je pro takto rozsáhlé a složité programy mimořádně užitečným nástrojem. Díky tomu trvá změna nebo vylepšení pracovního programu jen několik minut namísto hodin.

Úkoly pro svařovací roboty ve společnosti CHEMET

Roboty umožňují výrazně urychlit výrobní proces, eliminovat opakující se a zdlouhavé lidské úkony a především zajistit vysokou a reprodukovatelnou kvalitu svarových spojů. V současné době roboty svařují pouzdra a podpěrné čepy pro nádrže na LPG, prvky rámů vagonů jako podsestavy a velké prvky rámů vagonů (tzv. pásy), na které se montují tlakové nádoby.

Velké rozměrové odchylky - zvládne to robot?

“Konstrukce nových nástrojů pomohla snížit odchylky, ale nemůžeme je snížit na nulu. Proto musí být robot vybaven celou sadou senzorů, aby mohl sám sledovat polohu obrobku jednotlivých svarů a automaticky korigovat trajektorii pohybu. To zahrnuje i použití technologie dotykového vyhledávání. Jedinečnost této vyhledávací technologie Valk Welding spočívá ve zvýšeném detekčním napětí, které výrazně zvyšuje přesnost a opakovatelnost detekce, a to i u silně znečištěných obrobků,” řekl Paweł Kałuża, hlavní svářeč společnosti CHEMET S.A.

Změny, které přinášejí roboty

Cílovým kritériem společnosti před zavedením robotizovaného pracoviště bylo zvýšení výrobní kapacity nejméně o 50 %. Především se ale také výrazně zvýšila kvalita díky celkové opakovatelnosti celého procesu. “Proces robotizace je nepřetržitý proces, při kterém se neustále vyvíjí technologie a řeší se problémy, které se dříve nepovažovaly za relevantní, nebo si jich dokonce nikdo nevšiml. Přesto jsme zatím s robotizací vybraných pracovišť velmi spokojeni, protože díky ní je výroba nejen pružnější a rychlejší, ale také se zvyšuje kvalita výrobků vyráběných společností CHEMET,” uvedla Katarzyna Głowik - technická ředitelka společnosti CHEMET S.A.

Proč Valk Welding?

Spolupráce s dodavatelem instalace robota nekončí nákupem robota, ale je plánována jako kontinuální proces. Začíná společným vypracováním koncepce optimálního zařízení, následuje výběr vhodných nástrojů, poté komplexní a efektivní realizace projektu v praxi a končí zaškolením pracovníků, kteří robotizované zařízení obsluhují. Technická realizace programů při uvedení stanice do provozu je jedna věc, druhá - neméně důležitá - je přístup dodavatele k poprodejní podpoře. Tým společnosti Valk Welding poskytuje podporu při tvorbě nových programů a při přebírání robota k práci na realizacích pro nové skupiny výrobků. “Pro naše rozhodnutí byly rozhodující zkušenosti společnosti Valk Welding se svařováním velkých konstrukcí, jejich znalosti programování a přístup k softwaru DTPS pro virtuální offline programování robotů ve 3D.” - řekl Artur Lepszy CHEMET S.A.

Plány do budoucna

“Na základě získaných znalostí a dovedností neustále přemýšlíme o rozšíření počtu instalací robotů v naší organizaci. Již nyní víme, že existuje velmi vysoká pravděpodobnost, že v blízké budoucnosti budeme moci opět psát o úspěšné implementaci dalších robotů na naší výrobní lince.” - řekl Michal Majzner CHEMET S.A.

www.chemet.eu

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.