Logo

Jeden robot zvládne práci 6 ručních svářečů

Dánskému dodavateli NG Metal A/S se v úzké spolupráci se společností Valk Welding podařilo u kritických dílů ramen jeřábů přejít od ručního k robotickému svařování. "Tam, kde jsme dříve potřebovali 6 ručních svářečů, abychom svařili kompletní díl, robot nyní tuto práci zvládne za jednu směnu. Díky vysoké kvalitě svaru, kterou robot zajišťuje, můžeme nyní splnit jak požadavky na vysokou kvalitu, tak můžeme takto kritické díly vyrábět konkurenceschopně ve vlastní režii."

NG Metal

Za tímto účelem společnost NG Metal v loňském roce investovala do dvou svařovacích robotických systémů Valk Welding, a to do koncepce TRACK-Y a FRAME-H. Kromě dánského závodu má dodavatel výrobní závod také na Ukrajině, nedaleko polských hranic. Tam s 220 zaměstnanci vyrábí kromě produktů pro vybavení obchodů mimo jiné také díly výložníků pro malé zvedací plošiny. "Zejména na výsuvné díly výložníku má náš zákazník velmi vysoké kvalitativní požadavky na provedení svarů. Jelikož tyto mechanismy slouží ke zvedání osob (např. při údržbě věřejného osvětlení) prostřednictvím plošin umístěných na lehkých užitkových vozidlech je naprosto nezbytné a provedení zajistilo 100% bezpečný provoz."

Nejvíce technologických znalostí v ukrajinském závodě

Regner Ditlev Dahl, obchodní ředitel skupiny: "V našem výrobním závodě na Ukrajině pracujeme od roku 2015 s přibližně čtyřmi svařovacími robotickými systémy Valk Welding. Tam se také nacházejí veškeré znalosti a zkušenosti s programováním. Pokud chceme být schopni konkurenceschopně pracovat i v Dánsku, bylo nutné nejen investovat do svařovacích robotů, ale také přenést tyto znalosti do Dánska. To samozřejmě nejde ze dne na den, proto jsme v počátečním období najali externí specialisty a programátory z Valk Welding."

Nasazení procesu Super Active Wire

Kromě správného svařovacího systému, offline programovacího systému a systému pro vyhledávání polohy svaru hrála společnost Valk Welding důležitou roli také při určování nejvhodnějšího svařovacího procesu. Výchozím bodem bylo svařování tenké vysokopevnostní oceli o tloušťce 1,5 mm s materiálem příruby o tloušťce 8 mm. Allan Nielsen ze společnosti Valk Welding DK: "Úkolem bylo dosáhnout dostatečného průvaru do 8mm materiálu, aniž by došlo k propálení 1,5mm materiálu. Abychom toho dosáhli, použili jsme technologii Super Active Wire Process (SAWP) společnosti Panasonic s hořákem Servo Pull III k dosažení velmi přesných parametrů. Vzhledem k tomu, že svařovací proces SAWP pro tuto aplikaci vyžaduje velmi přesnou polohu svařovacího drátu a samotný výrobek se nachází daleko mimo toleranční rozsah, bylo nezbytné nasazení našeho systému QuickTouch pro rychlé vyhledávání přesné polohy svaru. Proces SAWP také umožnil dosáhnout svařování téměř bez rozstřiku."

Vysoká konzistentní kvalita svaru

U svařovacího systému Servo Pull III je podavač drátu nainstalován v těsné blízkosti hořáku, což zajišťuje nejstabilnější možné podávání drátu . To nám umožňuje velmi přesně nastavit parametry a dosáhnout velmi stabilního výsledku." Aby byla zajištěna vysoká konzistentní kvalita svaru, musela společnost NG Metal při přechodu z ručního na plně automatizované svařování nastavit zcela nové svařovací procesy WPS/WPQR. "Náš zákazník, velký výrobce OEM, je nyní velmi spokojen. Jsme první v Evropě, kdo tyto díly svařuje pomocí robota."

Krátká doba návratnosti

"Časové studie ve fázi programování ukázaly dobu návratnosti 1,5 roku. To je extrémně krátká doba! Tímto projektem společnosti NG Metal a Valk Welding prokázaly proveditelnost a díky automatizaci byla rovněž navýšena kapacita celého procesu, je třeba méně dokončovacích prací, je doshována vyšší kvalita a rovněž jsme ušetřili náklady," uzavírá Regner Ditlev Dahl.

www.ng-dk.com

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.