Logo

Reisch investuje do moderních strojů

Když vidíme kolony nákladních vozidel na dálnicích, málokdo se zamyslí nad tím, jak složitá může být výroba užitkových vozidel. Společnost Martin REISCH vyrábí v Eliasbrunnu nástavby, sklápěcí nástavby, podvozky a podskupiny pro nákladní a zemědělská vozidla. Za více než 69 let dodala společnost Reisch více než 155 000 vozidel a v současné době má 220 zaměstnanců, kteří ročně vyrobí přibližně 1 100 přívěsů pro zemědělský průmysl a průmysl užitkových vozidel.

Reisch

Rostoucí požadavky vedly společnost Reisch k neustálým investicím do moderního strojního vybavení a nedávno začala pracovat se svařovacím robotickým systémem od společnosti Valk Welding.

Pro tento projekt bylo úkolem nejen najít řešení pro svařování, ale také integrovat svařovací roboty do stávající budovy. Nízká výška výrobní haly představovala náročnou výzvu, protože konečné výrobky se musely otáčet kolem vlastní osy. Robotický systém má 2 roboty zavěšené na stojanech typu “šibenice” umístěných na pojezdu o délce 33 metrů, takže lze zpracovávat sestavy dlouhé až 12 metrů a široké 3,5 metru.

Na pojezdu byly umístěny dva individuálně programovatelné svařovací roboty (závěsné), které pracují na 2 pracovištích autonomně a svařují díly, jako jsou kontejnery pro sklápěče nebo podvozky pro nákladní automobily. Relativně malá pracovní výška kladla vysoké nároky na mechaniku a odpovídající systémy odsávání zplodin. Pro tento účel byla vyvinuta speciální konstrukce, aby oba roboty mohly pracovat společně na jedné stanici. Elektricky je jednotka pro odsávání spojena s robotem, tzn. že robot převezme řízení, jakmile je to nutné. Odsávací jednotka automaticky přijme povel, zvýší počáteční rychlost a teprve poté je zapálen oblouk, takže vzniklé zplodiny jsou okamžitě odsáty. Inteligentní řízení odsávání svařovacích dýmů je tak zajištěno plošně.

Marco Beyer, vedoucí závodu ve společnosti Reisch Eliasbrunn, je ohromen efektivitou a díky trvale vysoké kvalitě svařování může svou pozornost zaměřit na povrchovou úpravu. V rámci vícestupňového procesu opracování jsou díly vozidel po svařování opískovány a opatřeny základní ochranou v namáčecí vaně. Poté jsou všechny díly podrobeny vysoce kvalitnímu dvousložkovému lakování, které se používá v obou divizích vozidel.

www.reisch-fahrzeugbau.de
globaltrailermag.com/2023/01/09/reisch-turns-to-valk-welding-for-modern-machinery

Stáhněte si celý Valk Mailing

SOUVISEJÍCÍ

Kontakt

Jsme rádi, že spolu s vámi budeme moci hledat řešení vašich problémů týkajících se (svařovací) automatizace, svařovacích drátů a spotřebního materiálu. Dáváme přednost být vice partnerem než dodavatelem.